Læserdebat

Vi har ondt i miljøet

Læserdebat af : Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige.  Regionsrådsmedlem Region Syddanmark og næstformand i Miljøudvalget. 

Fortidens synder og håndteringen af alle former for ”bortskaffet” affald plager os i stigende grad.

Forurenet drikkevand og lukning af boringer, iltsvind i kystnært farvand og ødelæggelse af maritim flora og fauna fylder op i hverdagen og giver god anledning til bekymring og rynkede pander.

En stor del af problemerne er af historisk karakter og stammer fra en tid hvor kemikalie rester og alle andre former for giftigt og miljø skadende materiale, helt enkelt blev gravet ned eller overladt til nedsivning på stedet.

Men hvad har vi lært og hvad er der gjort. Området har et årligt budget i Region Syddanmarks område på 70 mio kr. Størstedelen af beløbet bruget til afdækning og udredning af erkendte forureninger og overvågning af allerede afdække forureninger.

Restbeløbet til oprydning er derfor absolut minimalt og alt for lille til at gøre den berømte forskel. En omfattende prognose fra Danske Regioner i 2020 viser, at regionernes opgave med at rense op efter fortidens forureninger er meget større end forventet.

Mere end 38.000 grunde på landsplan er i dag kortlagt som forurenede og det er forventningen, at det antal kan stige med op til 20%. 68% af forureningerne er grundvandsforureninger og dermed en direkte trussel mod vores drikkevand.

Der er ikke en så ligetil opgave at håndtere.

Danske Regioner vurderer, at den samlede omkostning til undersøgelse og oprensning vil antage 26 mia. kr. I mange tilfælde lades beboere i de forurenede områder i stikken, da der ikke er midler til rådighed til oprensning. Senest er en større kemikalie, olie og asbest forurening blevet ”opdaget” under 22 villaer i Fredericia.

Villaerne er med et blevet usælgelige og uden udsigt til hvorledes og hvornår en oprensning kan finde sted, er der lagt et meget stort og urimeligt pres på de berørte borgere. Staten skal på banen.

I mellemtiden har kommunerne et stort ansvar for, spildevandsanlæg trimmes til nutidens behov, hvor al udledning af urenset kloakvand skal standses. Det samme gør sig gældende når stærkt forurenet slam fra havne- og by udvidelser kritikløst dumpes i havet fordi alternativet er for dyrt for investorerne. 

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv