Læserdebat

Venstre: Replik til skoleområdet

Læserdebat af: Pernelle Jensen, Byrådsmedlem, Formand for Unge- og Uddannelsesudvalget (V) og Niels Martin Vind, Byrådsmedlem (V)

Folkeskolen i Fredericia er udfordret, og der skal handling til. Vi mener dog, at et ensidigt fokus på blot at tilføre området flere midler ikke er nok.

F.eks. er der journalister, som bliver ved med at skrive, at ”Fredericia Kommune driver et af landets billigste skolevæsener”. Vi ved ikke, hvor de har de oplysninger fra, da Indenrigsministeriets tal placerer os som nummer 40, når vi kigger på udgiften til skoleområdet inklusiv specialskole. Så der er mange kommuner, som bruger langt færre penge end os.

I virkeligheden er beløbet brugt pr. elev heller ikke interessant, hvis ikke det anvendte beløb sættes i sammenhæng til resultatet. Vi er fx nysgerrige på, hvorfor det er, at Kolding kommune – som er den billigste kommune – ligger højere på karaktergennemsnittet end Fredericia.

For Venstre handler det ligesom meget om, at vi skal sætte en politisk retning for vores folkeskole. Vi synes, der skal mere fokus på de boglige fag som dansk og matematik. Det er fint også at indføre flere praksisfaglige fag, men det skal ikke være på bekostning af de boglige fag eller med den begrundelse, som der ofte bliver brugt – at undervisningen ikke fanger eleverne. Alt kan ikke være lige spændende altid. Folkeskolens opgave er også at danne barnet til ungdoms- og voksenlivet og her vil der også være opgaver, som man skal lave, uanset om de er spændende eller ej.

Og nej, vi er ikke imod praksisfaglige fag, men vi skal også lave en folkeskole til de mange, for hvem det betyder noget, hvilket karaktergennemsnit man kommer ud af folkeskolen med for at kunne komme videre på vejen mod drømmeuddannelsen og drømmejobbet.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv