Læserdebat

Venstre har visioner og forslag, hvad har Dan?

Læserdebat af: Niels Martin Vind, byrådspolitiker, Fredericia byråd for Venstre

Dan Ravn Larsen (kandidat for S) beskylder d. 4/6 Venstre for at ville nedprioritere folkeskolen. Intet kunne være mere forkert, tværtimod er det Venstre, der kommer med konkrete forslag til at få vendt udviklingen i folkeskolen.

DRL (Dan Ravn Larsen, red.) overser, at det er hans parti, Socialdemokratiet, der altid har haft formandsposten og det bestemmende flertal bag sig i børne- skoleudvalget, så DRL går noget hårdt til sine egne partifæller, når der skrives at politikerne ikke prioriterer folkeskolen.

Men dejligt hvis DRL sammen med sine partifæller vil stå ved ansvaret for den nuværende situation. Men hvor er visionerne og retningen frem for blot flere penge?

Mit forslag om at man efter hvert møde spørger rundt om bordet om mødet har haft merværdi for skolen og allermest eleverne, eller om man kan undvære det, latterliggøres.

DRL tror åbenbart, at der aldrig holdes møder i uddannelsessektoren fx for at legitimere ledelsen eller for unødvendig koordinering, der kunne klares med en hurtig mail. Her tilsiger min viden fra min master i ledelse og mine 18 år som lærer at det gør der.

Spørg lærerne om de hellere vil sidde til nytteløse møder frem for at stå i klasselokalet eller have tid til at forberede sig.

Når der skydes mod erhvervslivets kaffeklub, læser jeg det som Business Fredericia. Her er Venstres støtte meget klar. Det lokale erhvervsliv bliver stærkere med Business Fredericia som hjælper, og et stærkt lokalt erhvervsliv er helt centralt for antallet af arbejdspladser og vækst i vores dejlige kommune. Den holdning er der heldigvis mere progressive socialdemokrater end DRL, der deler.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv