TRAFIKKEN

Vejarbejde i Hejse-krydset: Trafikforstyrrelser forventes den næste uge

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Vejarbejde i Hejse-krydset: Forbered dig på forsinkelser og omkørsler!

Trafikanter, der skal igennem Hejse-krydset i Fredericia, skal være opmærksomme på vejarbejde i den kommende uge. Fra den 18. til den 25. april vil der blive lagt slidlag på krydset og de tilstødende veje, hvilket vil medføre forsinkelser og omkørsler.

Det oplyser Fredericia Kommune via Facebook.

Fræsningen er afsluttet, og nu er det tid til at lægge slidlag. Dette arbejde vil blive udført om natten for at minimere generne for trafikken. Der vil dog være perioder med spærring af vejene, og trafikanter skal derfor være opmærksomme på skiltningen og følge omkørslerne.

Her er en oversigt over de specifikke tidspunkter og områder, der vil være berørt:

  • 18. april kl. 18:00 – 6:00: Hejse-krydset vil være totalt spærret.
  • 22. april: Der vil blive arbejdet på Skærbækvej skiftevis øst og vest for krydset. Den del af vejen, der arbejdes på, vil være spærret for trafik.
  • 23.-24. april: Der vil blive arbejdet på Vejle Landevej syd for Hejse Kro og den østlige del af Baronessens Kvarter. Arbejdet i selve krydset vil give større gener, så følg skiltningen nøje.
  • 25. april: Der vil blive arbejdet på Vejle Landevej nord for Hejse Kro.

Spærringerne gælder også cyklister, da cykelstierne også får slidlag.

Fredericia Kommune opfordrer trafikanter til at køre fem minutter før, de plejer, hvis de skal igennem området i denne periode. Derudover skal trafikanter være opmærksomme på skiltningen og følge omkørslerne.