Pressemeddelelse

Vedligeholdelsesarbejde medføre en større flare (flamme) fra raffinaderiet

Udgivet af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Fra mandag aften d. 27. november omkring kl. 23.00 og et døgns tid frem vil Crossbridge Energy Raffinaderiets flare forventeligt være større end normalt

Det sker på grund af forebyggende vedligeholdelsesarbejde på en kompressor. Derved må et par anlæg køres en smule anderledes end normalt i en kortere periode, hvorfor en højere flamme vil kunne ses fra afstand.

I denne kolde vintertid med relativ mange frostgrader vil man i øvrigt også kunne opleve, at flammen vil være større end normalt ganske kortvarigt. Det skyldes, at hele flare-systemet for at forebygge mulighed for isdannelser, bliver varmet igennem kortvarigt. Der er mere end 1000 meter rør i raffinaderiets samlede flare-system. Denne sikkerhedsmæssige opvarmning af flare-systemet sker typisk i morgen eller formiddagstimerne og er meget kortvarig.

Crossbridge Energy Raffinaderiet producerer 35 procent af det danske forbrug af flydende brændstoffer. Overskudsvarme fra denne produktion opsamles og udnyttes som fjernvarme, som sendes ud til fjernvarmeværker og dermed radiatorer i boliger i hele Trekantområdet. Raffinaderiet er Danmarks største leverandør af overskudsvarme til fjernvarme og leverer hvad der svarer til mere end 23.000 almindelige husstandes årlige forbrug. Dette sker i stedet for at bortkøle energien op i luften og gør det muligt for fjernvarmeselskaberne ikke at skulle producere denne mængde varme på anden vis, men altså at udnytte energi, der alligevel er til rådighed.

Crossbridge Energy Raffinaderiet er blandt verdens aller mest energieffektive og er nummer 1 i Europa.