Home Læserdebat Varm luft og lutter bortforklaringer fra Socialdemokratiet
Varm luft og lutter bortforklaringer fra Socialdemokratiet

Varm luft og lutter bortforklaringer fra Socialdemokratiet

0

Socialdemokratiets gruppeformand taler nok en gang udenom og forsøger at bortforklare manglende vilje til en borgerinddragende visionsproces.

Det er simpelthen ikke korrekt, at Socialdemokratiet ville reflektere og evaluere den nu udløbne vision og så bygge videre på en ny. Begge dele blev pure afvist: Man ønskede ikke at evaluere, man ønskede ikke en ny vision, og på ingen måde skulle en sådan borgerinddragende visionsproces placeres i Borger og Demokratiudvalget – det var præcist det, der blev sagt i budgetprocessen. At Socialdemokratiet nu gerne vil et eller andet, der minder om en evaluering, betyder vel I er kommet på bedre tanker – så bare indrøm det. Men spar os for bortforklaringer, eller i det mindste fortæl os, hvad der har ændret sig. For få måneder siden ville Socialdemokratiet intet – nu lidt. Vi har ”kun” fået en ny borgmester, men partiet er vel det samme?

For som S-gruppeformanden så fint skriver i sit indlæg, bør en ”ambitiøs” vision række længere frem end blot nogle ”få” år, ej heller blev dette tilnærmelsesvis nævnt i budgetprocessen, man afviste pure. Må jeg minde om, at den tidligere vision 2020 rakte fra midten af 2015. Altså en vision, som den tidligere S-Borgmester stod i spidsen for. Her må man så forstå, at den ikke var ”ambitiøs” nok – årrækken er jo nogenlunde længden som den, vi foreslog tilbage i budgetforhandlingerne – nemlig vision 2025. En ambitiøs vision måles ikke på længden, men på indhold og borgerinddragelse.     

Og undskyld mig, det er altså mangel på ledelse, at man lader en vision løbe ud uden viljen eller en plan for at evaluere eller skabe en ny, man lader bare stå til…  

Husk på, det var Venstre, der på seneste byrådsmøde fremlagde forslag til at styrke vores lokaldemokrati, mere borgerinddragelse, og ja, det var Venstre, der foreslog en åben og borgerinddragende visionsproces. Det er altså ikke hovedløst.

Når så vores nye Borgmester vil tage initiativ til en evaluering af den tidligere vision, som Socialdemokratiets gruppeformand skriver – er det så mødet den 10. april for byrådet, der henvises til? Eller ligger der en borgerinddragende proces, hvor vores borgere også inviteres med? Det er jo netop det, Venstre ønsker.       

Nej, Søren Larsen, det er arrogant ikke at tale sandt og efterfølgende forsøge at bortforklare det og kalde det hovedløst og kortsigtet, at Venstre foreslår en borgerinddragende visionsproces. 

Peder Tind. Borgmesterkandidat for Venstre.