FREDERICIA

VALG UDSKYDES TIL 2015

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Skærmbillede 2014-11-01 kl. 16.12.58Ønske om flere kandidater udsætter valg til Ungebyrådet til starten af 2015

 

Der skulle være afholdt valg til Ungebyrådet onsdag den 12. november. Valget udsættes til starten af 2015 for at få flere unge kandidater fra alle bydele af Fredericia til at stille op.

 

”Vi har 13 unge, der er opstillet på nuværende tidspunkt, men vi har et stort ønske om, at langt flere unge fredericianere vil stille op”, udtaler Susanne Eilersen, der er 1. viceborgmester og formand for Børne- og Uddannelsesudvalget.

 

”Ungebyrådet er en vigtig platform for at styrke det lokale demokrati og for udviklingen af Fredericia som en by, hvor de unge føler sig hørt og medinddraget. Vi ved, at der er mange unge, der har noget på hjerte og gerne vil involvere sig og tage ansvar. Det er derfor rigtig vigtigt, at vi i de kommende måneder anstrenger os for at nå ud til alle unge på skolerne, og at forældre, lærere og pædagoger er med til at motivere de unge til at overveje, om ikke de skulle opstille til Ungebyrådet”, påpeger Susanne Eilersen.

 

Byrådet har store ambitioner med samarbejdet med Ungebyrådet. De tre yngste byrådsmedlemmer, der alle er i 20´erne, er blevet udpeget som ambassadører, og de vil fungere som et lyttende og inspirerende byrådsteam i forhold til det nye Ungebyråd.

 

De 13 unge, 5 drenge og 8 piger, der på nuværende tidspunkt har meldt sig som kandidater, vil i perioden frem til valget i begyndelsen af 2015 få rollen som et vejledende Ungepanel for Byrådet. Det sker for at sikre, at der er en gruppe af engagerede unge, som Byrådet løbende kan være i dialog med, indtil et nyt Ungebyråd er valgt for en toårig periode. Tre af de opstillede kandidater er gengangere, hvilket betyder, at de allerede har to års erfaring fra Ungebyrådet.

 

En af de tre gengangere er Sille Lund Kristoffersen, der gerne vil opfordre andre unge til at stille op:

 

”Det er en fantastisk oplevelse at få nye venner og have indflydelse på, hvad der sker i Fredericia”, fortæller hun.

 

En ny valgdato vil blive meldt ud i november.

 

Læs mere om valget til Ungebyrådet og følg de opstillede kandidater på Facebook og på www.ungevalg7000.dk