FREDERICIA

Vær med til at sikre en god folkeafstemning: Bliv valgtilforordnet

Af Tommy Raun

Har du lyst til at være en del af afviklingen af folkeafstemningen den 1. juni i Fredericia kommune? Så har du chancen nu som valgtilforordnet

Fredericia Kommune mangler hjælpere til folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022. Som tilforordnet skal du hjælpe vælgerne på valgstedet og være med til at sikre at valget forløber korrekt. I løbet af valgdagen vil du blandt andet skulle:

  • modtage valgkort
  • udlevere stemmesedler
  • sørge for, at vælgerne lægger stemmesedlen i den korrekte stemmeurne
  • sikre, at stemmesedlen ikke tages med ud af valglokalet
  • kontrollere, at stemmerummene er klar til den næste vælger
  • kontrollere, at der ikke er skrevet noget på plakater eller andetsteds i stemmerummene

Du vil få mere at vide om din specifikke opgave i forbindelse med valget på dagen for folkeafstemningen.

Du vælger et valgsted ved tilmelding. To hold på hvert valgsted dækker vagten fra kl. 7.00 til kl. 14.30 og fra kl. 13.30 til 20.30.

Som hjælper vil du modtage en skattepligtig diæt på kr. 880,-. Der vil herudover være gratis forplejning i løbet af dagen.

Vær opmærksom på

For at blive tilforordnet skal du have stemmeret til folkeafstemningen i Fredericia Kommune.

Tilmelding
Interesserede kan melde sig via kommunens hjemmeside: https://www.fredericia.dk/politik/valg/bliv-tilforordnet-til-valget