FREDERICIA

Ungeenheden og fritidsklub for 10-14 årige flytter ind i Kraches Gaard

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Ungeenhedens beskæftigelsesrettede aktiviteter flytter ind i Kraches Gaard sammen med en ny fritidsklub for børn fra 10-14 år.

Der er udsigt til, at der snart kommer nyt liv i Kraches Gaard. Det er blandt andet en række af Ungeenheds tilbud, der flytter ind i den historiske bygning i Vendersgade, oplyser Fredericia Kommune i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om Ungeenhedens målrettede aktiviteter, der skal hjælpe bestemte grupper af unge udenfor både job og uddannelse tættere på beskæftigelse.

– Det er rigtig positivt, at Ungeenheden har så mange aktiviteter og tilbud til de unge, at der er behov for en samlet base, som nu bliver i Kraches Gaard. Herfra kan vi hjælpe de unge godt videre i livet. Og på samme tid kan vi sikre en bedre trivsel, så vi kan være med til at knække den store trivselsudfordring, der er blandt unge – ikke kun i Fredericia Kommune, men i hele landet, siger Pernelle Jensen, der er formand for Unge- og Uddannelsesudvalget.

Udvalget er opmærksomme på Kraches Gaards tætte placering på misbrugscenteret, der også har adresse i Vendersgade. Derfor har udvalget bedt forvaltningen om løbende at orientere om anvendelsen af det nye aktivitetshus set i lyset af beliggenheden.

Fritidsklub i midtbyen

Ud over Ungeenheden og de forskellige aktiviteter målrettet unge uden for job og uddannelse, så er det også børn fra 10-14 år der kan glæde sig til at der åbnes en fritidsklub i midtbyen

I forbindelse med Budget 2024 er der sat 500.000 kroner af til etableringen af en fritidsklub i midtbyen.

– Det giver rigtig god mening, at vi også i midtbyen har et fritidstilbud for de 10-14 årige. Den nye midtbyklub kan sammenlignes med de andre fritidsklubber, vi allerede har rundt om i kommunen. Så nu udvider vi det tilbud med en klub for de 10-14 årige i centrum af Fredericia, siger Ole Steen Hansen, der er formand for Børn- og Skoleudvalget i Fredericia Kommune.

Fakta om Ungeenheden og midtbyklubben i Kraches Gaard

  • Økonomi- og Erhvervsudvalget skal på mødet den 2. oktober beslutte, om Kraches Gaardskal tages af Fredericia Kommunes salgsliste, og dermed gøre plads til at Ungeenheden og midtbyklubben kan flytte ind.
  • Kraches Gaard er en fredet bygning og for at sikre, at der ikke sker noget med bygningerne, vil der altid være personale tilstede i åbningstiden.
  • Åbningstiderne for den nye midtbyklub kendes endnu ikke. Det skal politikerne beslutte i løbet af de næste par måneder.

Følgende af Ungeenhedens aktiviteter flytter ind i Kraches Gaard:

  • Beskæftigelsesrettede aktiviteter for unge på uddannelseshjælp, der skal bringe dem tættere på job eller uddannelse – herunder et nyt straks-tilbud, hvor unge, der har søgt uddannelseshjælp efter den 1.9.23 skal møde op to gange om ugen for at få hjælp til blandt andet at skrive CV, finde og søge relevante job, samt få rådgivning fra det tilknyttede personale.
  •  NExTWORK er et nyt samarbejde mellem Fredericia Kommune og Rockwoolfonden. Det er en beskæftigelsesindsats med fokus på arbejdsfællesskaber blandt unge og virksomheder. Konkret mødes 8-10 unge i alderen 18-29 år med to medarbejdere, som faciliterer arbejdsfællesskabet, der har fokus på at få de unge i job.
  • Ungdomsskolen RO, der er et nyt tilbud til unge fra udskolingen, der er i psykisk mistrivsel. De deltager er i et 12-ugers uddannelsesforløb.
  • Huset 72, der er et tilbud til unge med misbrug, der skal hjælpes tættere på arbejdsmarkedet.
  • Gadeteamet har mulighed for at lave aktiviteter – eksempelvis madlavning – med udvalgte unge.

Skal Ungeenheden og deres aktivitet flytte ind i Krackes Gaard? – 30. august, 2023 – 20:01

  • Det er i hvert fald hvad Unge- og Uddannelsesudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget og senere Byrådet – Den beslutning traf Unge- og Uddannelsesudvalget på deres møde den 29. august.