FREDERICIA

Unge og alkohol: Sundhedsstyrelsen håber på forældrenes aktive medvirken

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Landets gymnasier og erhvervsskoler kunne her til morgen åbne mail fra Sundhedsstyrelsen med en appel om en mere sikker festkultur

Det bør vække bekymring når 24 % af 16-24-årige mænd og 14 % af 16-24-årige kvinder  drikker mere end 10 genstande i løbet af en typisk uge. en uge hvor mange af de unge har en skole og uddannelse der skal passes.

I et fælles initiativ har Sundhedsstyrelsen, Danske Gymnasier, og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne opfordret til, at alkoholforbrug skal begrænses i sammenhæng med ungdomsuddannelser. Denne opfordring kommer med en klar besked om, at alkohol skal spille en mindre rolle, når unge mennesker påbegynder deres uddannelse, og når der holdes skolefester.

Opfordringen fra Sundhedsstyrelsen, DG og DEG-Lederne er, at der ikke er alkohol i den første tid efter sommerferien. Det betyder, at ungdomsuddannelserne arbejder for, at fester og andre arrangementer, som er arrangeret af skolerne eller tutorer, er helt alkoholfrie indtil ultimo september, og at det samme gør sig gældende for alle årgange på skolerne. Ligesom introture også er alkoholfrie. Det giver mulighed for, at eleverne kan knytte venskaber og etablere sig socialt, uden at alkohol bliver omdrejningspunkt for fællesskaberne og festerne.

I det hele taget skal alkohol fylde mindre på skoler og uddannelsesinstitutioner. Studieture og alle arrangementer uden for skolen bør være alkoholfrie, og det skal bl.a. ske ved, at uddannelsesstederne har dørftet hvordan lærer kan være rollemodeller.

For mange vil det være noget af en kulturforandring, og initiativet vil sikkert møde en del modstand blandt de unge. Det er her Sundhedsstyrelsen meget gerner ser forældrene komme på banen:

”Vi håber, at man som forælder vil støtte aktivt op om indsatsen. Vi ved, at forældrenes holdning har stor betydning for deres barns alkoholvaner. Derfor indeholder brevet også en appel eller opfordring til, at skolerne og de nye elevers forældre taler sammen om, hvordan de i fællesskab kan styrke skolens bestræbelser om at etablere gode fællesskaber. Altså fællesskaber, hvor alle elever kan føle sig trygge og velkomne, og hvor sociale arrangementer ikke har alkohol som omdrejningspunkt”, siger Niels Sandø

Brevet til lederne af vores uddannelser kan læses HER.