FREDERICIA

Personlige fortællinger inspirerer unge

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Et bredt politisk flertal bakker op om initiativet “UNG I VELFÆRD” for at inspirere flere unge til velfærdsuddannelserne

Fremover vil elever i den danske grundskole og deres forældre fortsat kunne nyde godt af vejledning fra unge rollemodeller på social- og sundhedsuddannelserne.

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne) og et bredt flertal af Folketingets partier (Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarks-demokraterne, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet) har indgået en aftale, der med en lang række initiativer skal løfte kvaliteten på SOSU-uddannelserne og sikre, at flere søger ind på og gennemfører en SOSU-uddannelse.

Aftalen inkluderer blandt andet midler til drift af “UNG I VELFÆRD”, et landsdækkende rollemodels-korps, der faciliterer ung-til-ung formidling om velfærdsuddannelserne, fremgår det af en pressemeddelelse.

UNG I VELFÆRD blev etableret i 2021 gennem et samarbejde mellem landets social- og sundhedsskoler og med økonomisk støtte fra Tietgenfonden. Projektet blev evalueret i foråret 2023, og viste en betydelig effekt i forhold til at øge kendskabet til uddannelserne blandt den unge målgruppe og deres forældre.

Derudover har aktiviteterne under UNG I VELFÆRD, bl.a. fælles træning og møder på tværs af landet, styrket de unge rollemodellers stolthed og selvtillid i forhold til deres karrierevalg.

Sabrina Bæk Nielsen, EUX SOSU elev, og rollemodel i UNG I VELFÆRD. Foto: pr-foto

Sabrina Bæk Nielsen, 20 år, rollemodel i UNG I VELFÆRD, deler sin personlige oplevelse:

– Når jeg er ude og fortælle elever i grundskolen om min uddannelse, har jeg bemærket, at nogle har vist en særlig interesse og stillet ekstra spørgsmål om, hvad jeg laver. Det er ret vildt at opleve, hvordan de, når jeg møder dem igen på gangene på SOSU-skolen et halvt år senere, fortæller mig, at det er min skyld, at de er begyndt på uddannelsen. Det gør mig virkelig stolt, er meldingen fra Sabrina Bæk Nielsen i pressemeddelelsen.

På de danske SOSU-skoler er glæden over regeringens og partneres fokus på at tiltrække flere nye velfærdstalenter gennem ung-til-ung indsatser også stor.

– Vi er utroligt glade og stolte over den brede politiske opbakning til UNG I VELFÆRD, der gør, at vi på tværs af alle SOSU-skoler over hele landet fortsat kan hjælpe til at guide og inspirere flere til at vælge en meningsfuld karriere inden for velfærdssektoren. Vores elevers personlige fortælling om, hvad uddannelserne er og kan, oplever vi er den bedste inspiration til andre, der står overfor et uddannelsesvalg, fortæller Direktør Jacob Bro fra Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens i meddelelsen.

I regi af både arbejdsgivere, faglige udvalg og det politiske niveau har der været stor opmærksomhed om UNG I VELFÆRD og rollemodellernes arbejde med at fremme fokus på både faglighed og uddannelser.

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye sammen med direktører fra landets Social – og Sundhedsskoler. Foto: Pr-foto

– Der findes mange fordomme om uddannelserne på SOSU-skolerne. Og jeg bliver rasende, når folk taler ned til de mennesker, der arbejder med at hjælpe ældre og syge. Jeg kan faktisk ikke forestille mig noget mere fornemt end netop det at gå på arbejde for at hjælpe andre. På uddannelserne kan man lære om sårpleje, håndtering af medicin, ny velfærdsteknolgi og hjælp til demente og psykisk syge. Opgaver der er fuldstændig afgørende for at sikre kvalitet i ældreplejen og i vores sundhedsvæsen. Jeg er derfor også meget glad for, at vi nu har besluttet at afsætte penge til Ung i Velfærd, så dygtige rollemodeller fortsat kan fortælle andre unge om social- og sundhedsuddannelserne, fortæller Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye i pressemeddelelsen.

Projektet “UNG I VELFÆRD” er en ung-til-ung formidlingsindsats, der primært retter sig mod grundskole-elever, deres forældre, UU-vejledere og andre interesserede.

Initiativet blev startet i 2021 gennem et samarbejde mellem de danske SOSU-skoler, og med støtte fra Tietgenfonden. Som et led i den nye aftale bliver “UNG I VELFÆRD” nu en permanent ordning, der fremadrettet vil blive administreret og drevet via et sekretariat på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens.

Det primære formål med initiativet er at drive og videreudvikle et landsdækkende korps af rollemodeller der aktivt fremmer kendskabet til social- og sundhedsfagene og de mange muligheder. Både i faget og i forhold til videreuddannelse