FREDERICIA

UNDERSØGELSE : SÅDAN HAR FREDERICIANERNE DET

Der er positive tendenser at spore i den netop offentliggjorte sundhedsundersøgelse, men der er stadig meget at gøre

I foråret 2017 svarede borgerne i Fredericia på, hvordan de har det. 1.669 fredericianere har deltaget i den mest omfattende undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom i Danmark. I dag bliver de lokale resultater af undersøgelsen offentliggjort, og der er positive tendenser at spore.

”Undersøgelsen viser, at tre ud af fire fredericianere vurderer, at de har særdeles god eller god livskvalitet, og selvom der er sket et lille fald, så er det stadig rigtig flot. På samme måde vurderer ni ud af 10 fredericianere, at de har et godt fysisk helbred. Så her er det vigtigt, at vi har fokus på at holde fast i de raske og så få de sidste 10 procent med, som oplever at have udfordringer”, siger formanden for Sundhedsudvalget, Susanne Eilersen.

Det kommer også frem i undersøgelsen, at næsten 20 % af de spurgte fredericianere oplever udfordringer med den mentale sundhed. Kigger man nærmere på resultaterne, så kan man se, at det er især parametre som stress og søvn, der skal være fokus på.

”Resultaterne af undersøgelsen viser, at der stadig er meget at gøre for at forbedre fredericianernes sundhed. Så jeg er meget tilfreds med, at vi i byrådet har lagt en strategi om et markant fokus på sundhedsindsatsen. Når vi bruger øgede ressourcer på vores sundhed, så ser vi det ikke som en udgift men som en afgørende investering i Fredericias borgere”, siger borgmester Jacob Bjerregaard.

Fredericianerne lever sundere og længere

Et andet positivt resultat af undersøgelsen er, at andelen af dagligrygere også er faldet. Det er til trods for, at andelen af rygere på nationalt niveau de seneste år har været nogenlunde stabil.

Samtidigt er der også sket en stor positiv udvikling i forhold til fredericianernes indtagelse af alkohol. Andelen af borgere med tegn på et problematisk alkoholforbrug er i Fredericia også faldet markant.

Også når det gælder middellevetiden, så stormer fredericianerne frem. En ny undersøgelse viser, at borgerne i Fredericia Kommune næsten lever lige så længe som landsgennemsnittet. Middellevetiden i Fredericia Kommune er for første gang over 80 år.

”Når vi lever længere, så har det også stor betydning, at vi har fokus på, hvor vigtigt forebyggelse hele livet igennem egentlig er. Hvis vi har fokus på forebyggelse, så kan vi også fastholde, at de ekstra leveår også bliver gode år”, siger Susanne Eilersen.

Fortsat fokus på ensomhed

Stærke sociale relationer er vigtige for et godt helbred, og her er der også en positiv tendens at spore på de familiemæssige relationer i sundhedsundersøgelsen. Antallet af fredericianere, der sjældent eller aldrig er i kontakt med deres familie er faldet til det laveste niveau i de syv år, som undersøgelsen er blevet lavet. Derimod er udviklingen i forhold til de venskabelige relationer en anden.

”Ser vi på antallet af borgere i Fredericia Kommune, der sjældent eller aldrig er i kontakt med venner, eller som ofte er uønsket alene, så er der sket en stigning de seneste syv år. I øjeblikket er der omkring 2.200 borgere i Fredericia, som aldrig eller næsten aldrig har nogen at tale med, hvis de har problemer eller brug for støtte. Så selvom vi har haft stor fokus på ensomhed, så viser undersøgelsen, at det er et område, som vi skal have endnu mere fokus på”, slutter Susanne Eilersen.

Sundhedsudvalget skal behandle undersøgelsens resultater mere i dybden på deres udvalgsmøde den 19. marts, og så består opgaven i at prioritere de fremtidige tiltag, så de gode tendenser kan blive fastholdt og arbejdet for en forbedret sundhed for endnu flere fredericianere kan fortsætte.

Fakta om sundhedsundersøgelsen

  • Det er tredje gang, at den nationale undersøgelse er blevet lavet. Undersøgelsen Hvordan har du det? er lavet i 2010, 2013 og senest i 2017.
  • På landsplan var 300.000 danskere over 16 år udvalgt til at svare på undersøgelsen. Heraf bor 57.000 i Region Syddanmark.
  • Det er de fem regioner, Danske Regioner, KL, Statens Institut for Folkesundhed, Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet, som står bag undersøgelsen.