Kort Nyt

Ugens politiske meningsmåling fra Voxmeter

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Voxmeters politiske meningsmåling, offentliggjort den 17. juni 2024, baserer sig på telefoninterview med 1.002 repræsentativt udvalgte personer 18 år+ og er gennemført i perioden fra d. 10. juni 2024 til d. 16. juni 2024

Voxmeter afdækker i tabellen kun de personer, der ved, hvad de vil stemme, hvis der var folketingsvalg i morgen.
Ca. 20,2% af de adspurgte var på det pågældende tidspunkt “i tvivl om partivalg”, “vil ikke stemme”, “vil stemme blankt” eller “er ikke stemmeberettiget”.

Tallene i parentes angiver forskellen i procentpoint fra folketingsvalget d. 1. november 2022. Den maksimale usikkerhed på de enkelte partier i denne måling er på +/-2,4% point.

Ugens politiske måling fra Voxmeter. Grafik: Voxmeter