Læserdebat

Uformående landspolitikere og ødelæggende centralisering

Læserdebat af: Jens Jørn Pedersen, Sanddalvej 4, 7000 Fredericia

Meget tyder på, at de forkerte mennesker er valgt til Folketinget, når de hele tiden skal have eksperter og kommissioner til at komme med vurderinger og indstillinger. Man får let tanken, at politikerne egentlig ikke ved, hvad de arbejder med.

Miljøminister Magnus Heunicke beder specialister komme med løsninger på grundvandsproblemet på trods af, at det igennem mange år er dokumenteret fra utallige forskere og andre, at vi har et stort problem med grundvandsforurening sammen med sø- og vandløbsforurening. Miljøministeren tør åbenbart ikke tage stilling og sætte hælene i, men nedsætter en ekspertgruppe til at undersøge problemet, der er klarlagt igennem rigtig mange år, så er han beslutningsfritaget.

Nu annonceres der også, at såkaldte frikommuner er frataget retten til at uføre forsøg med arbejdssøgning, da ”eksperter” også her skal sættes imellem.

I dagspressen er blandt andet politisk ordfører for socialdemokratiet Christian Rabjerg Madsen fremme og fortælle om, hvor lidt han forstår af det, der foregår. Et centralistisk styre med så lille kapacitet er rystende. ”Nu er vi lige på vej til at bevillige godt 600 millioner til området”, hvilket vel at mærke er til 96 kommuner og dermed godt 6 mio. til hver kommune, der åbenbart bøvler med sparekataloger i størrelsesordenen 100 millioner. Det er vist at grine ad kommunalbestyrelserne i diverse kommuner, ”men de er jo også kun lokaladministratorer”. Borgmestrene opfattes således blot som satellitadministratorer ansat af Finansministeriet.

Der er tydelige eksempler på uformåenhed og det absolut negative ved den af Lars Løkke Rasmussen implementerede centrale styring, hvor politikerne på Christiansborg intet aner om, hvad der foregår i kommunerne. Samtidig går finansminister Nicolai Wammen stolt ud og fortæller, at Danmarks økonomi aldrig har været bedre, og han fortæller ligeledes, at han vil give skattelettelser, hvilket sandsynligvis fører til øget produktion, der går direkte imod omstillingsbeslutningen med hensyn til reduceret energiforbrug og mindre CO2 udledning. Vi har før set virksomheder spare sig ihjel ved at sidde på pengekassen.

Den såkaldte kommunisme førte til centralistisk diktatur! Kan det såkaldte danske demokrati føre til det samme?

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv