Home FREDERICIA Udvalg sætter gang i proces for ny fritidspolitik
Udvalg sætter gang i proces for ny fritidspolitik

Udvalg sætter gang i proces for ny fritidspolitik

0

Børne- og Skoleudvalget nikkede i dag til opstart af en proces for en ny fritidspolitik for børn og unge i Fredericia, der efterlader tid til inddragelse af relevante aktører. Det er ambition at have en færdig fritidspolitik 1. september 2021

En ny fritidspolitik for børn og unge i Fredericia er nu godt på vej til at se dagens lys. På udvalgsmødet onsdag den 3. februar gav Børne- og Skoleudvalget forvaltningen en opgave med at lave en procesplan for en ny fritidspolitik for børn og unge med vægt på forebyggelse og fællesskaber.

I januar sidste år godkendte Økonomiudvalget ellers en procesplan for fritidspolitikken. Processen med inddragende møder og aktiviteter skulle gå i gang i foråret 2020, men corona kom i vejen. Siden da har opgaven skiftet hænder, så den nu ligger i Børne- og Skoleudvalget, som skal sikre, at den bliver fulgt godt til dørs. Formand for Børne- og Skoleudvalget Ole Steen Hansen glæder sig til at komme i gang og ser frem til en proces med en bred inddragelse af aktører. 

”Med en ny fritidspolitik ønsker vi at styrke børne- og ungefællesskaberne. Her spiller fritidsinstitutionerne og ungemiljøerne en vigtig rolle, for det er her, at børn og unge har mulighed for at udvikle kompetencer og får succesoplevelser gennem selvvalgte aktiviteter og projekter med god støtte og hjælp”, siger Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget. 

Fritidsområdet skal styrkes

Forligspartierne besluttede allerede i forbindelse med Budget 2020 at styrke fritidsområdet økonomisk og igangsætte en proces, hvor området skulle gentænkes og reorganiseres. På grund af corona blev fritidsområdet udskudt og taget med videre i Budget 2021. 

En temperaturmåling på børne- og ungeområdet har vist, at der er potentiale i at samle Ungdommens Hus, Gasværksgrunden og erstatningen for De Orange Haller. Med samlingen nedlægges den Matrikelløse Klub i sin nuværende form. Derudover besluttede forligspartierne, at der skulle i igangsættes et arbejde med en ny fritidspolitik for børn og unge med vægt på forebyggelse og fællesskaber. Et centralt omdrejningspunkt i arbejdet med fritidspolitikken er en bred inddragelse af aktører.  

”Det er vigtigt, at vi får skabt et godt afsæt for udviklingen af fritidsområdet, og det gør vi bedst ved at inddrage og lytte. Fritidspolitikken går på tværs af flere fagområder, politikker og udvalg og involverer medarbejdere, forældre, børnene og de unge selv. Jeg ser derfor frem til en proces, hvor vi sammen skal løfte fritidsområdet”, siger Cecilie Roed Schultz, næstformand for Børne- og Skoleudvalget. Hun håber, at processen kommer godt i gang på trods af de gældende corona-restriktioner og ser gode muligheder i at holde digitale workshops, hvis det ikke er muligt at mødes. 

Fredericias nye fritidspolitik går på tværs af flere fagområder og udvalg. Sundhedsudvalget, Kultur- & Idrætsudvalget og Uddannelsesudvalget vil derfor også blive taget med på råd i udarbejdelsen af fritidspolitikken.