FREDERICIA

Udsendte anerkendt ved stort arrangement

Nuværende og tidligere udsendte blev på Flagdagen 5.september anerkendt for deres indsats

I 2009 besluttede den daværende regering at indføre en national flagdag for at anerkende de mange mennesker, der arbejder under ekstreme forhold i udlandet, og for at mindes dem, der er faldet i dansk tjeneste gennem tiden.

Danmark har deltaget aktivt i fredsstøttende operationer siden 1948, og mere end 60.000 danske soldater har gjort tjeneste i verdens brændpunkter og konfliktområder. Flagdagen omfatter alle, der er eller har været udsendt fra Udenrigsministeriet, forsvaret, redningsberedskabet, politiet eller sundhedsvæsenet.

Der vil være en lang række arrangementer i hele landet, som har til formål at anerkende de danske udsendtes indsats. I Fredericia blev der holdt tale på rådhuspladsen af Viceborgmester Søren Larsen – hvorefter der var march med 6.Juligarden i front mod Tøjhuset, hvor der var et arrangement for indbudte.

Bent Jensen, Tidligere udsendt.

En af de mange deltagere, var Bent Jensen der selv har været udsendt. Faktisk har hans søn og barnebarn også været udsendt i millitærtjeneste. Du kan se tv-indslaget på DanmarkC TV i NYHEDERNE – lørdag.