Læserdebat

Tvivl om rettigheder i et politisk teater uden valgmuligheder

Skribent: Karsten Byrgesen, Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia.

Når jeg og borgerne er tilskuere til politisk teater uden valgmuligheder tvivler jeg på om vi har rettigheder.

Det er endnu ikke afgørelsens time for brint distributionscentralen i Taulov ved Fredericia, eller Fredericiaforstadens beboere – hvor sagen om en gigantisk brintcentral er i offentlig høring. Sagen er afgjort!!! medmindre beboerne og øvrige virksomheder i lokalområdet står sammen og siger nej tak. Det ligner en dobbelt dagsorden, hvor der mangler nogle gode forklaringer. På borgermødet i Taulov d. 4. oktober spurgte en borger om risiko og sikkerhedsafstande. Det var benzin på bålet da en kommunal embedsmand sagde at tallene er hemmelige! Hvor stiller det lige beboerne og naboerne at risikoen er hemmelig? 121 propfyldte brint containere er nok til at sende indtil mange raketter til månen og risikoen er HEMMELIG.  

Hvorfor har Fredericia kommune peget på netop denne grund i Taulov og hvorfor har virksomheden H2 Energy (fra Schweitz) købt dén grund? Hvorfor er der ingen valgmuligheder? Hvorfor kan distributionscentralen ikke ligge ved brintfabrikken og raffinaderiet i Nordbyen?

Det er tanken at der skal oplagres 121 brintcontainere, der skal afhentes af lastbiler med 400 kørsler i døgnet omregnet til én lastbil hver 216 sekund gennem Taulov. Brinten skal ankomme i en rørføring og trykket skal hæves fra 40 til 700 bar inde på terminalen, hvor en enkelt jordvold skal skærme omgivelserne i én retning, men lader de resterende 75 % være helt ubeskyttet. Det indebærer en risiko – som er HEMMELIG.

Der er et meget stort problem, når beslutningstagere ikke kender hverken præmissen for eller konsekvenserne af de beslutninger som en forvaltning anbefaler en at stemme ja til. Den følelse har jeg haft flere gange i mit seks-årige politiske virke.             

En isoleret beslutning rummer en stor risiko for at miste sammenhængen og tage en forkert beslutning. 

Er sandheden, at der ligger en hemmelig godkendt masterplan, der medfører at et milliard dyrt offentligt brintrør skal lande i Taulov og koble Esbjerg – Taulov og Padborg sammen, eller bygger H2 Energy bare en stor installation ude i det blå og håber på, at brinten kommer strømmende af sig selv.

Jeg har anmodet om en ny høring, hvor alt skal på bordet, men sådan vil det politiske flertal det sikkert ikke. 

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv