SAMFUND

TVÆRKOMMUNALT SAMARBEJDE OM NY FORBEREDENDE UDDANNELSE

Ny forberedende uddannelse bliver til i samarbejde med Middelfart, Vejle og Billund

Uddannelsesudvalget har valgt at fortsætte det gode samarbejde med Middelfart, Vejle og Billund, når rammerne om den nye Forberedende Grunduddannelse skal laveS.

På et ekstraordinært møde torsdag aften besluttede Uddannelsesudvalget i Fredericia Kommune at fortsætte det tætte samarbejde med de tre kommune om den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), der starter 1. august 2019.

”Den nye Forberedende Grunduddannelse bliver et godt samlet tilbud, og det bliver en vigtig del af indsatsen for, at flere unge får en bedre start og gennemfører deres ungdomsuddannelse. Det bliver et samarbejde mellem kommunerne, og her har vi valgt at fortsætte det gode samarbejde med Middelfart, Vejle og Billund, som vi har på andre områder”, siger Pernelle Jensen, formand for Uddannelsesudvalget.

I aftalen er der lagt vægt på stor geografisk nærhed, og samarbejdet mellem de fire kommuner betyder, at hver enkelt kommune stadig vil have en lokal FGU-skole med egen pædagogisk leder, så uddannelsestilbuddet fortsat er tæt på eleverne.

”Det er helt afgørende for os, at vi fortsat har et lokalt forankret forberedende uddannelsestilbud tæt på de unge mennesker, så transporten ikke bliver en barriere for at komme i gang med uddannelsen. Det er jeg rigtig glad for, at vi er lykkedes med”, siger Inger Nielsen, næstformand i Uddannelsesudvalget.

Næste skridt i arbejdet frem mod åbningen i 2019 bliver en inddragende proces og dialog med de eksisterende uddannelsesinstitutioner for at sikre den bedst mulige start for de nye elever.

”Nu har vi truffet den formelle beslutning om vores samarbejdspartnere. Nu begynder arbejdet med den konkrete planlægning om alt fra placering af skolen til et godt uddannelsesmiljø. Det kommer til at ske i tæt samarbejde med alle aktører, så vi får skabt et stærkt fagligt miljø og nogle gode rammer om vores FGU-skole i Fredericia”, siger Pernelle Jensen.

Målgruppen for FGU er unge mellem 15-25 år uden en ungdomsuddannelse, som ikke er i arbejde eller i gang med en uddannelse.  Undervisningsministeriet forventer, at der vil være omkring 14.000 elever årligt på de Forberedende Grunduddannelser, og i Fredericia forventes der omkring 167 elever året rundt.

Fakta

I oktober sidste år besluttet Folketinget at oprette en ny samlet forberedende grunduddannelse, der blandt andet erstatter produktionsskoleforløb, erhvervsgrunduddannelsen og den kombinerede ungdomsuddannelse. Aftalen betyder, at der skal oprettes en række nye institutioner og skoler, der dækker flere kommuner.