DanmarkC TV

Home LOKALSPORT TSIF får tilskud til Kunstgræs-multibane

TSIF får tilskud til Kunstgræs-multibane

TSIF får tilskud til Kunstgræs-multibane
0

TSIF går all-in på lokalsporten, og talentudvikling. Nu har foreningen fået tildelt 1,4 mio. kr. som støtte til opførsel af en  ny Kunstgræs-multibane ved Elbohallen – af Kultur og Idrætsudvalget.

Taulov Skærbæk Idrætsforening (TSIF) har tidligere fremsendt ansøgning om tilskud til et kunstgræs/multibane til kultur og idrætsudvalget ved Fredericia kommune. Det ansøgte beløb er på 1,4 mio. kr.

Torsdag d. 17.december havde Kultur og Idrætsudvalget ansøgningen på dagsordenen, og der var ingen tvivl til udvalget indstilling – Et enstemmigt udvalg besluttede at imødekomme det ansøgte beløb.

Skærmbillede 2015-12-17 kl. 20.05.35

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 blev der i investeringsoversigten afsat en samlet tilskudspulje på 3,5 mio. kr. til kunstgræsbaner. Puljen kan ansøges af fodboldklubber og ansøgninger, der vil medføre aflastning af presset på haltimer, vil blive prioriteret. Kultur- og Idrætsudvalget har til opgave at behandle kommende ansøgninger. Etablering af multibanen er en del af TSIF’s ønske om at bygge et projekt under titlen ”Sport til alle”. Multibanen vil indeholde en 8 mands kunstgræsbane, en sandbane til håndbold og beachvolley. Det er desuden muligt at bruge anlægget til basketball. Projektet vil endvidere indeholde et crossfittanlæg samt anlæg af petanquebane. Ansøgningen er fremsendt af samtlige idrætsgrene i TSIF samt samarbejdspartnere som Taulov BMX, Taulov Motion, Lucinahaven, Skærmbillede 2015-12-17 kl. 20.05.50Ungdomsskolen/klubben samt de to folkeskoler i Taulov og Skærbæk. Der er fremsendt støtteerklæringer fra samtlige parter til TSIF. Erklæringerne ligger på sagen. TSIF har i det udarbejdede projekt medsendt en finansieringsplan med et samlet budgetoverslag på knap 1,728 mio. kr. Klubben gør dog opmærksom på, at medfinansiering i forhold til sponsorer og fonde udgør 335.000 kr. TSIF medfinansierer med 150.000 kr., Lokale- og Anlægsfonden bidrager med 100.000 kr. Støttemads (den lokale støtteforening) 50.000 kr. Dong Energy 10.000 kr. og senest Nordeafonden med 25.000 kr. Endvidere er der søgt om 50.000 kr. fra Trygfonden.

Herfra har TSIF dog p.t. ikke modtaget tilsagn.

Med støttebeløbet fra Fredericia kommunes pulje til Kunstgræsbaner, kan TSIF dels opfylde behovet for træningstider på de mange hold, og dels styrke deres talentudvikling året rundt.

Kultur & Idræt vurderer, at etablering af en kunstgræsbane sammen med det øvrige projekt, vil kunne bidrage til at aflaste presset på haltimerne, således at disse timer kan forbeholdes den indendørs idræt.

TSIF kan ikke tilbyde alle deres medlemmer indendørs træning idet der alene er tildelt 10,5 haltimer ugentlig, som anvendes til de yngste årgange.

Kultur og Idrætsudvalget bemærker, at en multibane vil reducere haltimerne med 50 %, samt give mulighed for vintertræning til alle medlemmer.

Se tv-indslaget om TSIF´s talentudvikling her.: