FREDERICIA

Trivslen er god på senior- og socialområdet

Af Tommy Raun - thr@danmarkc.tv

I ny trivselsundersøgelser scorer de ansatte på senior- og socialområdet højt på faktorer som meningsfuldt arbejde og kollegial støtte 

I foråret 2022 gennemførte Fredericia Kommune en trivselsundersøgelse blandt kommunens medarbejdere. Undersøgelsen er inddelt i tre temaer: Krav i arbejdet, høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker og samarbejde, konflikter, mobning og krænkende handlinger. På alle tre temaer ligger besvarelsen blandt medarbejderne på senior- og socialområdet på over fire ud af fem mulige. 

”Det er et rigtig flot resultat, især set i lyset af en periode med corona, skiftende chefer og vakante stillinger. Der er dog nuancer i forhold til afdelinger og tematikker, og det bliver der arbejdet på ude i afdelingerne. Men det jeg hæfter mig ved er, at rapporten viser, at medarbejderne synes, at de har et meningsfyldt arbejde og er glade for og har tillid til deres kolleger”, siger formand for Senior- og Socialudvalget Søren Larsen. 

Trivselsundersøgelsen på senior- og socialområdet viser også, at de ansatte ved, hvad der forventes af dem, at de føler sig kompetente og at der er støtte at hente, når der er behov for det. Men der er også brug for en bedre balance mellem arbejdsopgaver og arbejdstid, muligheder for videreuddannelse, og udfordringer i forhold til det svære ved forandringer.

”Jeg synes, at det er betryggende at vide, at medarbejderne i Fredericia Kommune generelt set er glade for deres arbejde og synes, at det er meningsfuldt. Nu skal vi have kigget på det, der fungerer mindre godt. Det glæder mig, at der i de kommende år vil være opmærksomhed på arbejdspres, kompetenceudvikling og vigtigheden af en løbende dialog om forandringer”, siger Kirsten Hassing Nielsen, næstformand i Senior- og Socialudvalget.

FOTO : Claus Fisker, Fredericia Kommune