FREDERICIA

Trailskraldløb i Fredericia

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

 

Rigtig mange mennesker i Fredericia gør en frivillig skraldeindsats med at samle affald i naturen. Nu introducerer vi et trailskraldløb, hvor du som motionist kan gøre en forskel. Alle kan deltage i løbet og starten går fra Gasværksgrunden tirsdag den 19. april.

 

De fleste er nok enige i, at affald i naturen skæmmer. Det er fantastisk, at mange mennesker i Fredericia spontant viser interesse for de steder, de færdes, og tager ansvar for at holde deres eget boligområde, grøftekant eller naturen fri for affald. Det ser vi ikke mindst, når hundredvis af børn og voksne melder sig til den årlige affaldsindsamling med Danmarks Naturfredningsforening.

 

På tirsdag i næste uge inviterer Grønt Sekretariat til et trailskraldløb, hvor vi i samarbejde med en af byens løbeklubber samler skrald imens vi løber.

 

Hvad er ’trailskrald’?

For et par år siden begyndte at par løbere at samle affald på deres løbeture og viste de indsamlede ting på Facebook. Initiativet bredte sig via Facebook til mange andre løbere i landet. ’Trailskrald’ er noget rigtig mange har taget til sig og mange lægger billeder op af, hvad de finder på deres løbeture. Søren Knudsen, som er en af initiativtagerne, er motiveret af, at affald ødelægger rigtig meget af oplevelsen, når man færdes i naturen. Derfor er det vigtigt for ham at fjerne affaldet.

 

På tirsdag den 19. april introducerer vi trailskraldløb fra Gasværksgrunden sammen med ”Fællesløb”. Kl. 18:15 vil vi fortælle lidt om løbet og udstyre deltagerne med små lommeskraldeposer, som man kan tage med undervejs og samle affald i. Kl. 18:30 går starten.

 

Vi håber initiativet kan sprede sig til andre løbeklubber i Fredericia og blive en sport at gøre noget for naturen, når man færdes i den.

 

Har du lyst til at deltage i trailskraldløbet, så dukker du bare op.

 

Det Grønne Rum 

Få mere viden og inspiration om skrald og genbrug i Det Grønne Rum i Danmarksgade 13. Grønt Sekretariat i Fredericia Kommune sætter de næste måneder spot på bæredygtighed ved at bringe grønne idéer og tanker ud i gaden, og har åbnet et dialog- og udstillingsrum. I april måned har vi fokus på skrald. Her uddeler vi gratis lommeskraldeposer og lommeaskebægre til alle. I vores rum kan du også høre mere om de nyeste muligheder for at genbruge i Fredericia eller møde en medarbejder fra Affald & Genbrug.

Du kan også se en udstilling af genbrugskunst, som skoleklasser har omdannet af affald sammen med den lokale kunstner Karen T.

’Det Grønne Rum’ er også et sted, hvor man løbende kan deltage i spændende arrangementer, workshops og foredrag ud fra et nyt tema hver måned.

 

Du er også velkommen til at byde ind med nye idéer til spændende aktiviteter. Måske bliver det dig, der står for den næste spændende workshop eller fællesmiddag mod madspild