FREDERICIA

Træer er smukke og gør noget godt ved os. Skal vi følge Kirstinebjergskolens eksempel med en sommerfugleskov? Eller bare et enkelt træ?

Af Steen Knudsen

“Plant et træ” opfordrer og hjælper os til at plante træer. Mange turister i Tyskland bemærker de mange træer i gaderne, måske uden at spekulere over hvorfor?

Alle kan ved selvsyn på film og dokumentarudsendelser se eksempelvis det sønderskudte Berlin ved 2. Verdenskrigs ophør i 1945. Besøgende i Berlin i 2023 kan blive helt overvældet af de mange træer, som om kort tid springer ud med dejlige grønne blade.

Historien, som DanmarkC TV har fået forklaret er, at tyskerne virkelig manglede opvarmning og energi til madlavning i krigens sidste tid. Løsningen var, at bruge det træ den enkelte nu havde adgang til, hvorefter alt træ i byen og omegnen af Berlin blev fældet. Det samme gjaldt mange andre krigshærgede byer.

Efter freden og al den oprydning efter utallige bombardementer af Berlin, begyndte det storstilede projekt, at få træerne tilbage. I dag er der så mange, og de er så store, at de nærmest skygger for vinduerne og læner sig op ad bygningerne. Det blæser berlinerne på – de vil have deres grønne træer, og de ved også godt, at det er vigtigt med træer. Selv i byer tjener de et formål med at rense luften!

Berlinerne vil have træer selv om bilerne må afgive plads.

I Danmark har vi ikke helt den samme forkærlighed for træer. I Fredericia, har vi desværre fældet træer i gågaden. De var ellers så pyntelige, men nok for besværlige. Sådan er træernes natur jo også. Ellers er vi rigtig godt med i Fredericia, når det drejer sig om at plante træer.

Nu kan der gøre noget ved det, for Plant Et Træ kampagnen er gået i gang. Frugttræer til børneinstitutioner og bytræer til os alle.

Plant et træ skriver:

Bytræer har stor betydning for vores velvære

De små åndehuller og dekorative trækroner er med til at skabe fredfyldte oaser i byrum, i en travl hverdag. Mange borgere har bakket op om dette initiativ, og særligt i Aarhus og Fredericia er det blevet til mange træer. Vores “Mobile” indsamlingstræ i Aarhus repræsenterer et kommende nyt bytræ, som borgerne har været med til at ønske placeringen af. Plantes sammen med børn fra Strandskolen, der også har været med til at samle ind til træerne i gennem deres bæredygtighedsuge. 

Børneinsutioner kan søger om frugttræer HER.

Læs om sommerfugleskoven og Kirstinebjergskolen HER.

Træer har også charme om vinteren. Her Bundestag i Berlin