Læserdebat

To partier skændes om, hvem der først fik ideen til at annullere en gågade

Af Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige. Regionsrådsmedlem Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia

Venstre og DF underholder for tiden borgerne i Fredericia med at diskutere trafikken i Danmarksgade. DF er pikerede over at Venstre ”stjæler ”deres ide om at åbne gaden for sivetrafik.

Det er da vist en kæmpe sag, der selv udenfor agurketiden vokser.

For to år siden blev det foreslået at åbne Vendersgade for kørende trafik. Jeg gik en tur i gaden og talte med de erhvervsdrivende der i enighed frabad sig politisk indblanding, men i stedet opfordrede politikeren til at lytte til netop erhvervslivet. Jeg blev bekræftet i at nærdemokrati er det der skal til.

Så jeg lyttede og stemte imod at hugge granitten op erstatte den med asfalt.

Jeg lytter fortsat og jeg hører ikke en efterspørgsel efter trafikomlægninger i gågadenetværket. Mig bekendt er det kun en side 30 historie, der ikke har været debatteret i det relevante fora – det politiske Teknisk udvalg. Når sagen ender her, vil jeg som næstformand kigge på et eventuelt oplæg og kræve det behandlet i de nedsatte interessegrupper, der støtter mig i at sætte en retning og gerne en ny retning, hvis det er ønskeligt.

Indtil da ser jeg ikke noget behov for at demonstrere forandringsvilje på bekostning af erhvervslivets.

For mit vedkommende lytter jeg altid til borgere og organisationer og jeg noterer mig, at formandskabet i Teknisk Udvalg (Chr Bro (A)) og jeg afventer arbejdet med en generel udvikling af vores skønne midtby.  

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv