FREDERICIA

Tirsdag den 16. maj skrev Fredericia historie – Danmarkshistorie

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Aftenen var startskud til et flerårigt samarbejde med Den Bydækkende Boligsociale Helhedsplan, hvor beboerdemokrater fra 41 afdelinger fik en samlet orientering

De boligsociale helhedsplaner har længe været i Fredericia, og har stort set kun berørt Sønderparken og Korskærparken. På det seneste er Skanseparken i et vist omfang kommet med.

Resultaterne har været så gode, at de almene boligforeninger, Jobcentret, Landsbyggefonden / Boligselskabernes Landsforening, og ikke mindst Fredericia Kommune fik den idé, at gå sammen om det helt store projekt: Udbrede de gode resultater fra Vestbyen til hele Fredericia.

Der er gennem lang tid skrevet mange tanker ned, og forhandlet til alle sider. I december gav Fredericia Kommunes Byråd sit ja, og langsomt er alle brikkerne faldet på plads.

Formanden
Torsdag aften kun formanden for den boligsociale bestyrelse, Finn Muus (også direktør for Boligkontoret) byde velkommen. Finn Muus står nu i spidsen for en bestyrelse der har sat baren højt for det arbejde der skal gennemføres i de næste fire år.

Helhedsplanen dækker 5.419 almene boliger og den samlede projektsum er på 33,4 millioner kroner. Bestyrelsen er så bredt sammensat, at alle gode ressourcer er samlet og forenet.

Formanden for Den Bydækkende Boligsociale Helhedsplan, direktør Finn Muus. Arkivfoto.

Borgmesteren
De 41 almene boligafdelinger omfatter faktisk omkring 8.885 beboere. Dermed er det Danmarks største boligsociale helhedsplan, og den eneste der dækker en hel by, oplyste Steen Wrist.

“Resultatet er et samarbejde mellem den almene boligsektor, Fredericia Kommune og resultatet af, at vi alle sammen rykker sammen i bussen og gør det vi er bedst til, og vi gør det i samarbejde.
Det er en kæmpe vigtig opgave, og hold op hvor I løser den flot,” sluttede borgmesteren.

Borgmester Steen Wrist. Foto DanmarkC TV.

Projektchefen
Kasper Søstrøm er ansat som hele Fredericia projektchef når det kommer til den boligsociale helhedsplan, der har til formål at skabe en social sammenhængskraft, i de 41 afdelinger der er omfattet af det almennyttige boligbyggeri i Fredericia.

Den boligsociale helhedsplan vil støtte beboeraktiviteter og hjælpe ideer igennem der har til formål at styrke beboernes udvikling og netværk. Udviklingen i de enkelte afdelinger vil blive fulgt, og opstår der behov for at hjælpe med at bremse en negativ udvikling, vil der være hjælp at hente.

Et af de punkter Kasper Søstrøm særligt fremhævede var indsatsen på beskæftigelsesområdet, hvor bl.a. et fremskudt Jobcenter havde haft en ganske betydelig succes.
Et andet område der er høstet gode erfaringer med, er tilgangen til de unge, som er på kanten af samfundet, og rent faktisk et sted de slet ikke ønsker. Her har en særlig tilgang med krav og tålmodighed vist sig at være en farbar vej.

Kasper Søstrøm Müller – projektchef for den bydækkende boligsociale helhedsplan. Privatfoto.

AOF
Skoleleder Brian Kronborg fortalte om udviklingen af de tilbud i samarbejde med bl.a. Korskærparken, som nu vil blive udbredt til alle 41 boligafdelinger.

Næsten alt der kan samle beboerne, er der en løsning på gennem AOF, og det er bare om at komme frem med ideerne.

De fleste ved, at aftenskoleundervisning er blevet en ganske dyr fornøjelse, men når der samarbejdes med de boligsociale helhedsplaner findes der en fornuftig økonomisk løsning.

Skoleleder Brian Kronborg, AOF. Foto: DanmarkC TV.

Madfællesskaber
Fællesskab og samhørighed opbygges ofte gennem fælles spisning, og når det kan kobles sammen med FødevareBanken undgås madspild.

De fremmødte fik en idé om hvordan de kan komme igang, og den økonomiske fordel der er ved opstart når det sker gennem “Madfællesskaber med Mening”. Det er der uden tvivl mange der gerne vil kaste sig over, og som DanmarkC TV tidligere har fortalt i et TV indslag, er der allerede fuld gang i et projekt i Skanseparken, hvor bestyrelsen arrangerer en ugentlig madaften for alle beboere.

På lørdag bringer DanmarkC TV et TV indslag, og alle de spændende talere vil kunne ses på et senere tidspunkt

Der var lækker og festlig tapas til de mange fremmødte i Tøjhuset, der sørgede for både god lyd og stemningsfuld belysning.
Foto: DanmarkC TV.