FREDERICIA

Tilsyn med Othello plejehjem

Af DanmarkC TV

Både Fredericia Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med plejehjemmet

En bekymringshenvendelse har resulteret i to tilsyn på Othello Plejehjem.

Fredericia Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med plejehjemmene i kommunen ved mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg om året.

Det kommunale tilsyn skal undersøge, om beboerne får hjælp i overensstemmelse med den politisk fastlagte kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på plejecentre og plejeboliger. Tilsynene med plejehjemmene er risikobaseret, hvilket vil sige, at der føres tilsyn med et plejehjem, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed har en formodning om, at der er fare for patientsikkerheden. Formodningerne kan bl.a. bygge på data om medicinordinationer, risikoanalyser, klagesager, oplysninger fra Patienterstatningen og bekymringshenvendelser fra sundhedspersonale, borgere og medierne.

De tilsynsrapporter, som Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder, kan du finde på styrelsens hjemmeside.

Læs tilsynsrapporterne fra de fredericianske plejehjem her:

https://www.fredericia.dk/borger/omsorg-sundhed/aeldreliv/plejehjem/tilsyn-med-plejehjem

BilagTilsyn med plejehjem samt leverandører i frit valg (pdf)