Læserdebat

Tillykke til Fredericianerne med det nye budget for 2022 og overslagsår.

Læserdebat af Helle Bang Andersen, Kandidat til byrådet for Socialdemokraterne

Det er et meget fint økonomisk grundlag der er lagt, for det kommende byråd. Der er mange spændende nye projekter og der er afsat penge til en visionsproces. Det er godt, at det bliver det nye byråd, der skal blive enige om det fremtidige visionsarbejde. 

Der er ros til samarbejdet om at få et bredt politisk budget. Et budget der favner byrådets forskellige politiske interesser. At Socialdemokraterne kunne sætte sig på et rent socialdemokratisk budget, og alligevel – igen – vælger den samarbejdende og medinddragende tilgang giver respekt. 

Det er næsten ikke til at vælge en enkelt ting der sådan er bedst i budgettet. En af de ting, der bliver spændende at følge, er indkøb af et mobilt udstyr, så byrådet kan komme rundt i hele Kommunen og afholde byrådsmøder – og have god lyd og billeder med. Mon vi om nogle år kan evaluere og se, at det har gjort en forskel?

Penge til forarbejdet til et Fæstningscenter – det er klogt, men det er også klogt, at færdiggøre Voldprojektet inden Fæstningscentret sættes i gang.  

Hvad mon en Kulturkaserne bringer af gode oplevelser og aktiviteter, både mens den udvikles og når den en dag er etableret?

Som tidligere HK Tillidsrepræsentant er jeg naturligvis glad for, at der er afsat penge til investering i hverdagsadministration og glæder mig over pengene til ansættelse af socialrådgivere i Familieafdelingen. Administration er fundamentet i ”lagkagen”. Et fundament der gør, at andre fagprofessionelle kan udføres deres arbejde og vide, at der bliver betalt regninger, holdt styr på økonomien, indkøbt materialer, udbetalt løn, arkiveret og holdt orden i alt det administrative, som nu en gang hører til i en organisation med 4000 medarbejdere.   

Ej hvor ville jeg gerne lave en lang liste med alle de spændende tiltag, som dette budget rummer, men det går desværre ikke. Og alligevel lidt – Trilledagpleje, skoletilbud til børn med særlige behov, forarbejde til et Campus, Veteraner, misbrug, psykisk sårbare og idræt, Orange Haller, ungeindsats osv. osv.

Et gennemsigtigt budget, hvor man som borger kan gå ind og se hvad pengene skal gå til. Endnu en gang tak for det gode samarbejde på tværs af byrådet politiske partier. 

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv