Læserdebat

Tillykke til de polske landmænd med CO₂-afgiften

Læserdebat af: Palle Landair, Formand for Danmarksdemokraterne i Fredericia

Tillykke til de polske landmænd, kunne man fristes til at sige, efter at den nye klimaafgift for landbruget er blevet vedtaget efter lange forhandlinger. Den grønne trepart, bestående af regeringen, arbejdsgivere og fagforeninger, har besluttet, at afgiften skal ligge på hele 750 kroner per ton udledt CO2. Mens denne beslutning hyldes som en sejr for miljøet, er det i virkeligheden en katastrofe for dansk landbrug og for dansk økonomi som helhed.

Denne afgift vil komme til at ødelægge dansk landbrug. Det er en kendsgerning, at landbruget er en af de mest CO2-intensive sektorer, men det er også en af de mest vitale for dansk økonomi. Landbruget står for en stor del af vores eksport, beskæftiger tusindvis af danskere og bidrager væsentligt til vores BNP. Med en afgift på 750 kroner per ton CO2-udledning vil mange landmænd simpelthen ikke kunne få økonomien til at hænge sammen. Resultatet vil være konkursramte gårde, tomme marker og forladte landbrugsejendomme.

En sådan udvikling vil naturligvis også koste arbejdspladser. Landbrug er ikke kun landmændene selv, men også de mange ansatte i relaterede sektorer som transport, forarbejdning og distribution. Hver gang en gård lukker, forsvinder der arbejdspladser, og i mange lokalsamfund er landbruget en af de største arbejdsgivere. Det betyder, at konsekvenserne af denne afgift vil kunne mærkes langt ud over de enkelte landbrug – hele lokalsamfund kan blive ramt.

En anden alvorlig konsekvens af klimaafgiften er, at det vil gøre det dyrere at være dansker. Når landmændene skal betale mere for deres CO2-udledning, vil de nødvendigvis skulle hæve priserne på deres produkter. Dette vil i sidste ende ramme forbrugerne, der vil opleve stigende priser på fødevarer. I en tid, hvor mange danskere allerede kæmper med stigende leveomkostninger, er det en ekstra byrde, der vil ramme hårdt.

Vi i Danmarksdemokraterne er lodret imod denne afgift. Vi anerkender behovet for at reducere CO2-udledningen, men det må ikke ske på bekostning af dansk landbrug og danske arbejdspladser. Der må findes andre og mere balancerede løsninger, der ikke ødelægger en hel sektor og lægger yderligere byrder på danske familier. Vi foreslår i stedet investeringer i teknologi og innovation, der kan hjælpe landbruget med at reducere deres udledninger uden at ruinere dem økonomisk.

Det er på tide, at regeringen genovervejer denne beslutning. Det er på tide at lytte til de bekymringer, der kommer fra landbruget og fra de mange danskere, der vil blive ramt af denne afgift. Vi kan ikke ofre en hel sektor og tusindvis af arbejdspladser i klimaets navn uden at tænke over de langsigtede konsekvenser. Danmark har brug for en bæredygtig og balanceret tilgang til klimaudfordringerne, en tilgang der tager hensyn til både miljøet og økonomien.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv