Læserdebat

Tilliden til det lokale demokrati skal genvindes

Af Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat kv21, Det Konservative Folkeparti

Den politiske skandale i Fredericia har sat tilliden til politikere og det lokale demokrati over styr. Det er helt forståeligt, ikke mindst fordi det siddende byråd ikke på noget tidspunkt har tilkendegivet, at man påtager sig bare en del af ansvaret. Samtidig er det forståeligt, når vi gennem valgkampen møder mange borgere der ønsker noget andet, men som samtidig har en spinkel tro på, at det kan blive anderledes. Men det kan det.

De enkelte politikere har hver især skøjtet hen over skandalens alvor på trods af, at det har skadet både demokratiet, retssikkerheden, borgerne, medarbejdernes arbejdsmiljø og Fredericias omdømme.

For en god politisk leder er det helt åbenlyst, at det kan vi som politikere ikke tåle, og vi er derfor nødt til at gøre noget radikalt andet, hvis vi skal genvinde vælgernes tillid. Det må stå før alt andet på de enkelte partiers partiprogram.

Det er og bliver vores ansvar som politikere at gøre alt hvad vi kan, for at genvinde tilliden. Slut med at udvise passivitet, slut med ikke at være åben omkring de fatale fejl, der er begået, slut med at være lukket omkring de ting, vi lige så godt kan være åbne om, slut med at agere uansvarligt i forhold til økonomi og bestyrelsesarbejde, slut med en politisk adfærd og kultur der er på bekostning af retssikkerhed, etik, åbenhed og dårligt arbejdsmiljø.

Det Konservative Folkeparti har gennem det seneste år og som det eneste parti i Fredericia været tydelige omkring, at der skal tages et opgør med den politiske kultur. Der skal ryddes op, og det starter i byrådssalen. Vi vil tage ansvaret, og vi vil som politikere sætte os i førersædet for at vise, at vi tager de alvorlige sager alvorligt.

For Det Konservative hold er det bare første skridt mod at genvinde tilliden hos vælgerne og få samlet Fredericia igen.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv