ERRITSØ

Teknisk Udvalg har besluttet, at bevare husmandssted fra 1868 i Erritsø

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Politikerne efterkom indstillingen fra Teknisk Forvaltning, således at det udstedte §14 er gældende og ejendommen ikke må nedrives

DanmarkC TV var i går ikke helt præcis i sin formulering om, hvem der ønskede nedrivningen af Blåhøj 26. Derfor skal det her præciseres, at det var købsinteresseret der som betingelse for købet, ønskede at der var en nedrivningstilladelse. Dermed ikke den nuværende ejer, som DanmarkC TV fejlagtigt fik skrevet.

“Det er en særlig bygning, der fortæller en vigtig del af Erritsøs historie,” forklarer Christian Bro (A) efter mødet i Teknisk Udvalg, som begrundelse for nedrivningsforbuddet.

Næste skridt bliver, at der skal udarbejdes forslag til lokalplan, der forhindrer det ansøgte, inden for et år. Det fremgår af det beslutningsmateriale der indgår i sagen.

Forvaltningens forklaring på § 14 og 15 i Planloven:

Det fremgår af planlovens § 14 at: “Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Kommunalbestyrelsen tinglyser forbuddet på den pågældende ejendom. Tinglysningen er uden betydning for forbuddets gyldighed.”

Det fremgår af planlovens § 15, stk. 2, nr. 18, at der i en lokalplan kan optages bestemmelse om bevaring af eksisterende bebyggelse, således at bebyggelsen kun med tilladelse fra kommunalbestyrelsen må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres.