FREDERICIA

Taulovmotorvej: En uge med stort asfaltarbejde

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på E20 Taulovmotorvejen ved Fredericia

Fra onsdag den 15. september og cirka en uge frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på E20 Taulovmotorvejen i vestgående retning ved Fredericia samt frakørselsrampe 59 Fredericia S i østgående retning.

Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber.  

Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.

Arbejder vil blive udført i følgende tidsrum:

  • På hverdage udføres arbejdet som aften- og natarbejde fra kl. 20.30 til kl. 05.30, dog frem til kl. 08.30 lørdag morgen.
  • Lørdag udføres arbejdet fra kl. 20.30 til kl. 08.30 søndag morgen – dog vil den nye belægning på frakørselsrampe 59 Fredericia S i østgående retning blive udført i dagstimerne om lørdagen fra kl. 12.00 til kl. 20.30
  • Søndag udføres arbejdet fra kl. 21.30 til 05.30

Arbejdet i vestgående retning, hvor hele motorvejens belægning udskiftes, vil få følgende konsekvenser:

  • Vestgående trafik ledes over i østgående spor med ét farbart spor i vestgående retning og to farbare spor i østgående retning.
  • Tilkørselsramperne fra rampeanlæg 59 Fredericia S i vestgående retning vil være spærret.

Arbejdet i østgående retning, hvor frakørselsrampe 59 Fredericia S får ny belægning, vil få følgende konsekvenser:

  • Østgående trafik indsnævres fra tre til to farbare spor.
  • Frakørselsrampe 59 Fredericia S i østgående retning vil være spærret.

Udenfor arbejdsperioderne vil alle spor være åbne for normal trafik.

Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid.  

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.

Information om hvor der arbejdes og konkrete restriktioner for trafikken kan ses på
www.vejdirektoratet.dk sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.