TAULOV

Taulov af- og tilkørsel får 61 mio.kr. indsprøjtning

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Regeringen sender en ordentlig stak millioner af kroner mod Taulov. I 2023 skal ny infrastruktur afhjælpe trafikale udfordringer. Stor ombygning i vente.

Flere store ændringer er i vente, når Vejdirektoratet og kommunen investere mange millioner i infrastrukturen. Blandt andet ombygges Adelvej – så den trafikale vej ikke længere er koblet på rundkørslen som nu. I stedet forlænges Adelvej helt hen til rundkørslen ved Arla, hvorfra man kan tilgå Skærbækvej og derfra køre mod Fredericia eller kører ind på motorvejsnettet. Samtidig nedlægges to eksisterende rundkørsler.

Sådan bliver den nye infrastruktur ved Taulov til og frakørslerne


Land og by skal bindes bedre sammen, og der skal sikres bedre fremkommelighed i hele landet. Det er målet med puljen på 3,5 milliarder kroner, som partierne bag vejprojekterne i Infrastrukturplan 2035 (S, V, DF, SF, RV, K, NB, LA og KR) har truffet beslutning om. Midlerne skal bruges på projekter uden for motorvejsnettet, og det kan derfor være mange forskelligartede projekter, der kan sættes i gang med midler fra puljen. Det er aftalt, at puljen udmøntes løbende, og i 2022 skal 75 millioner kroner bruges til at forbedre det øvrige statsvejnet.

Partierne bag puljen er enige om, at nedenstående projekter, som Vejdirektoratet har indstillet, allerede fra næste år skal sættes i gang:


 • Etablering af cykelsti frem til Nyt Aalborg Universitetshospital
 • Udbygning af samkørselsplads ved Th. Sauersvej, Aalborg
 • Etablering af stoppesteder på Hillerødmotorvejen v. Tingbjerg
 • Forbedring af den kollektive bustrafik langs statsveje
 • Udvidelse af vestlig samkørselsplads ved Sydmotorvejen ved Rønnede
 • Udvidelse af samkørselsplads ved Holbækmotorvejen, TSA 19 (Holbæk C)
 • Krydsombygning TSA 1 Hasselager V
 • Krydsombygninger på Universitetsboulevarden i Aalborg
 • Signalanlæg ved Odense SØ
 • Ombygning af rundkørsel ved Køgevej i Ringsted Kommune
 • Ombygning af rundkørsel ved Haslevvej i Ringsted Kommune
 • Ombygning TSA 55 Horsens N
 • Forbedring af frakørsel fra Lyngby Omfartsvej til Lyngbyvej ved Vintapperrampen
 • Ombygning af rundkørsel i Fredensborg By
 • Ombygning ved TSA 61 Taulov, Fredericia
 • Udbygning af Hadsund Landevej og krydsombygning, Aalborg
 • Ombygning TSA 50 Hørning, Aarhus
 • Ombygning TSA 75 Esbjerg N
 • Ny teknologi, herunder AI i trafiksignalanlæg ved rampeanlæg og på hovedveje samt indkøb af SRO-system
 • Krydsombygning ved TSA 36 Ringsted N
 • Håndtering af trængselsplet Ishøj-sammenfletningen ved TSA 27 Greve N
 • Pulje til etablering af fysiske byporte
 • Rastepladsudvidelser ved Harte N, Nørremark og Rønninge S

Langsigtet indsats

Støtten til projektet ved Afkørsel 61 er resultatet af en langsigtet indsats for at sætte Fredericia og transport- og logistikbranchen på landkortet, ikke mindst på Christiansborg.

”Projektet er et tydeligt resultat af det rigtig gode samarbejde, vi har i transport- og logistikbranchen, hvor vi i fællesskab har sat udfordringerne med infrastruktur på dagsordenen. Det forpligter at være Danmarks transport- og logistikcentrum, og det er vigtigt, at vi er med til at løse de udfordringer, som branchen står over for, så vi kan holde fast i den gode udvikling,” siger Steen Wrist.

Tak for tålmodigheden

Borgmesteren er opmærksom på, at vejarbejde til tider kan sætte tålmodigheden på prøve blandt trafikanter og beboere i området:

”Jeg anerkender fuldt ud, at de mange vejarbejder trækker tænder ud, men det tjener i sidste ende et godt formål. Jeg vil gerne takke alle for tålmodigheden, og så glæder jeg mig over, at vi nu endelig kan se lys for enden af tunnelen, ” afslutter Steen Wrist.

Fredericia Kommune forventer, at detailprojekteringen går i gang i 2022, og at anlægsarbejdet vil foregå i 2022-2024, hvor Afkørsel 61 forventes at står klar.