FREDERICIA

LASTBIL FORULYKKET PÅ MOTORVEJEN VED SKÆRUP

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

En lastbil med anhænger er forulykket på motorvej E45 i nordgående retning syd for Skærup. Lastbilen er væltet og ligger på tværs og spærrer hele vejen i nordgående retning. Dens hænger er sprunget læk og der siver dieselolie ud. Der er sat en miljøindsats i gang for at få dieselolien forsvarligt fjernet fra stedet.

For at undgå at holde i kø, skal bilister der kommer kørende i nordgående retning fra Fredericia, senest køre fra ved afkørsel 60A. Bilister, der kommer fra Kolding, skal senest køre fra ved afkørsel 63.

I sydgående retning, opfordrer vi til at bilister, der kører forbi ulykkesstedet, holder fokus på vejen. Det er meget glat, og det er vigtigt at undgå kiggekø og dermed risici for flere uheld på motorvejen.

Der er bjergningsmateriel på ulykkesstedet. Tidspunktet for, hvornår lastbilen er bjerget og vejen helt kan genåbnes, er endnu ukendt. Der arbejde på hurtigst muligt at åbne det 3. spor for langsomt kørende passage af uheldsstedet.

Generelt tager det tid at foretage bjergning af forulykkede køretøjer og rydde uheldsstederne på motorvejen. Der er mange biler på vejen, og det er på grund af føret også vanskeligt for bjergningskøretøjet at komme frem.

Der er desuden en række andre færdselsuheld spredt rundt i Sydøstjyllands Politikreds. Kør meget forsigtigt alle steder. Det er meget glat.