Home Tag "Skimmelsvamp"
På lokalhistorisk arkiv er de nok bedre sikrede når de næste gang går på ferie, for sidste gang vendte de tilbage til en slem forskrækkelse.Store dele af deres samling, som blev opbevaret i kælderen, var nemlig blevet angrebet af skimmelsvamp, og det stod klart at der skulle reageres hurtigt, hvis samlingen skulle reddes. Derfor kontaktede […]