Home Tag "sit"
En ny uddannelse til specialsygeplejerske i borgernær sygepleje skal være med til at styrke indsatsen for borgere med kronisk sygdom,  udsatte borgere og personer med flere samtidige og komplekse sygdomme. Sundhedsstyrelsen udsender i dag rapporten ”Rette kompetencer til rette opgaver – forslag til specialsygeplejerskeuddannelse målrettet kommuner og almen praksis”. Den beskriver et forslag til en […]