Home Tag "signal"
Der skal etableres et signalanlæg i krydset Vejle Landevej og Snaremosevej. Krydset får separat venstresvingsbane fra nord mod syd på Vejle Landevej samt højresvingsbane fra syd mod nord – ligeledes på Vejle Landevej. Mod vest etableres der cykelsti i stedet for den nuværende kantbane gennem krydset og krydset forberedes til modulvogntog. Der er i Budget […]