Home Tag "samfund"
Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået politisk aftale om en mere robust el-infrastruktur. Aftalen lægger første grundsten til, at vi i Danmark i fremtiden kan bruge grøn strøm langt mere end i dag. Det er centralt for at indfri klimamålet om 70 procents reduktion i 2030. Aftalen lægger fundamentet for regeringens kommende […]
5 satspuljeprojekter skulle være med til at sikre, at børn og unge med psykiske lidelser – og deres familier – oplevede sammenhængende forløb, lige fra opsporing og udredning til behandling. Projekterne har kørt siden 2018 og er nu blevet evalueret. Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen vil bære erfaringerne med videre. De fem projekter har arbejdet meget forskelligt […]
Sociale medier, fester og fællesskaber er for mange forbundet med det gode ungdomsliv. Men samtidig kan det også være en kilde til mistrivsel. Det viser en ny undersøgelse af den mentale trivsel blandt børn og unge i Syddanmark. Undersøgelsen er bestilt af regionsrådet, som ønsker at bruge undersøgelsen som afsæt til at forbedre den mentale […]
Vejdirektoratet og Rigspolitiet har indgået aftale med Falck, som fremover skal stå for at håndtere de akutte hændelser såsom lapning af slaghuller i vejen, fjernelse af tabt gods og assistance ved uheldshåndtering på motorvejene.    Aftalen betyder, at indsatspersonale får en bedre og hurtigere beskyttelse, når de udfører deres arbejde ude på vejen med de […]
Danske 9. klasseelever drikker oftere end tidligere, og både flere drenge og piger har været fulde den seneste måned. Blandt de unge, der drikker mest, er der også flere, der ryger dagligt, og flere, som har prøvet at ryge hash.  dag udkommer de danske resultater fra Den Europæiske Rusmiddelundersøgelse, ESPAD, og resultaterne viser et kedeligt […]
Flere unge drenge end piger har prøvet at inhalere lattergas fra gaspatroner, og det er i hovedstadsområdet, at lattergas er mest populært blandt de unge. Det viser nye tal for udbredelsen af lattergas fra gaspatroner på ungdomsuddannelser. Når man ser på drengene, så viser det sig, at 17 procent på både gymnasier og erhvervsskoler i […]
Miljø- og Teknikudvalget vil i højere grad inddrage lokale ildsjæle i kommunens natur- og miljøarbejde. Nyt naturråd er på vej, hvis organisationer vil være med. Politikerne i Miljø- og Teknikudvalget vil invitere grønne organisationer og erhvervslivet til møde for at afklare, om der er interesse for at etablere et naturråd i Fredericia. Ønsket er at […]
Sårbare gravide bliver bedre rustet til at håndtere livet som forældre, når de får tværfaglig hjælp allerede tidligt i graviditeten. Det viser evalueringen af projekter gennemført i 17 kommuner, heriblandt Fredericia. Projekterne har med navne som ”Gro”, ”Liv” og ”Baby på vej” sat fokus på at styrke kommende forældres ressourcer og selvtillid gennem graviditeten. Resultaterne […]
Fredericia har som den første kommune i landet fået lavet en analyse af kommunens hjemmesygepleje. Analysen, der er udarbejdet af VIVE , viser, at kommunens satsning på det tværfaglige samarbejde og øget fokus på rehabi literende indsatser gavner både borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet. Analysen viser en klar tendens, som på landsplan, at flere […]
Ny pjece, som KL og regeringen har udarbejdet sammen, skal hjælpe kommunerne med at lære af hinanden, når det gælder bedre styring på det sociale område. KL og regeringen har i det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram i fællesskab gennemgået styringsudfordringer og -muligheder inden for de eksisterende lovgivningsmæssige rammer på det specialiserede socialområde. Det har resulteret […]
Kommuner, regioner, private aktører, virksomheder og organisationer kan nu søge om penge til aktiviteter, der kan bidrage til at fremme et demensvenligt samfund. Aktiviteterne kan være både lokale og landsdækkende. Målet med puljen er dels at tænke og indrette det offentlige rum mere demensvenligt og dels at få mere viden om demens i samfundet, så […]
Sundhedsstyrelsen har offentliggjort en rapport fra WHO omkring HPV vaccinen og mulige bivirkninger WHO’s globale komite for vaccinesikkerhed (Global Advisory Committee on Vaccine safety – GACVS) har den 17. december 2015 afgivet en udtalelse vedrørende sikkerheden ved HPV-vaccinerne. WHO’s komite GACVS har systematisk undersøgt de seneste sikkerhedsspørgsmål vedrørende HPV-vaccinerne og finder ikke sikkerhedsproblemer, der giver […]
Kulturstyrelsen sætter med to nye rapporter spot på borgernes mediebrug på internettet med særligt fokus på villigheden til at betale for medieindhold og på lysten til at debattere politiske emner på sociale medier Kulturstyrelsen rapporterer løbende om medieudviklingen i Danmark, senest med de to rapporter, ”Mediebrug på internettet – streaming, indhold og adgang” og ”Sociale […]
Fredag morgen – d. 1. maj – ankom Statsminsister Helle Thorning Schmidt til Dansk metals afdeling i Fredericia. Her talte hun kl. 09.45 til medlemmerne, og et større presseopbud. I sin tale langede Statsministeren ud efter både Lars Lykke og Kristian Thulesen Dahl, men lagde også vægt på en fremtid med bl.a. et mere overskueligt dagpengesystem. […]