Home Tag "Psykiske lidelser"
5 satspuljeprojekter skulle være med til at sikre, at børn og unge med psykiske lidelser – og deres familier – oplevede sammenhængende forløb, lige fra opsporing og udredning til behandling. Projekterne har kørt siden 2018 og er nu blevet evalueret. Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen vil bære erfaringerne med videre. De fem projekter har arbejdet meget forskelligt […]
Ny pulje skal give bedre forløb og sammenhæng for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Regionerne kan i fælleskab med kommunerne søge om midler til fælles undervisning for medarbejdere i den regionale psykiatri og på kommunale psykosociale- og misbrugsbehandlingstilbud. En ny pulje til fælles undervisningsforløb for medarbejdere i den regionale psykiatri og på kommunale […]