Home Tag "produktionsskole"
Regeringen indgik i fredags aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om en reform af det såkaldt forberedende område, der skal sikre at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller beskæftigelse.   Aftalen betyder, at de forberedende tilbud samles i nye FGU-skoler, der skal sikre en sammenhængende indsats […]
Regeringen er midt i de afsluttende forhandlinger omkring den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), der blandt andet kommer til at rumme produktionsskolerne.   Regeringen ønsker at samle de forskellige uddannelsestilbud til unge under 25, der ikke er klar til en ungdomsuddannelse. Herunder ligger tilbud som erhvervsgrunduddannelsen, forberedende voksenundervisning og produktionsskolerne. Partierne i aftalekredsen om den nye […]