Home Tag "Porthouse"
Danmarks ny-fusionerede klyngeorganisation for energi, Energi Cluster Denmark og Center Denmark, etablerer i fællesskab nyt og innovativt kontormiljø i Fredericia. En co-location i Fredericia er optimalt for begge organisationer og skaber nye optimale rammer for forskning og innovation inden for energi og forsyning.  De to organisationer skaber partnerskab og etablerer sig sammen i et fælles […]
ADP er netop nu, ved at opføre en stor erhvervsbygning på FredericiaC – i den nye kanalby Første etape bliver opført i 2018, hvorefter den eksisterende administrationsbygning fra Fredericia Skibsværfts tid, bliver revet ned, for at gøre plads til anden etape af Porthouse. Med opførelsen af Port House i kanalbyen ønsker ADP at skabe en […]