Home Tag "Populisme"
Du anvender begreberne populisme og krænkelse, der er anvendt af mig i et par læserbreve, derfor må jeg opfatte læserbrevet ” populisme og krænkelseskultur i den fredericianske presse ” som indirekte henvendt til mig. Først vil jeg gerne gøre det helt klart, at jeg ikke har en politisk agenda med det jeg skriver. Jeg er […]