Home Tag "pleje"
Fredericia Kommune har succes med at tiltrække flere hænder til Plejen. Senest har 63 søgt om at blive sommervikar i Plejen Siden foråret 2019 har HR, Plejen og jobcentret i Fredericia Kommune arbejdet sammen på tværs for at få sommerferien til at hænge sammen for de ansatte i Plejen og ikke mindst for de borgere […]
15 kommuner har netop fået besked om, at de er en del af I sikre hænder 3. Som del af programmet lærer medarbejderne metoder til at skabe systematiske arbejdsgange med det overordnede formål at borgerne i ældreplejen skal have den rette behandling og pleje til rette tid. En sikker pleje og behandling til borgerne i […]
Fredericia Kommune genudbyder rammeaftalen om levering af hjælp til borgere i eget hjem Beslutningen om genudbud af rammeaftalen er truffet efter vejledning af udbudsspecialister og en grundig afvejning af en lang række forhold.  Kære Pleje har gentagende gange klaget over tildelingen af rammeaftalen til en anden leverandør. To store advokatfirmaer har rådgivet kommunen, og de […]
Den 26.06. kom jeg hjem fra Kolding sygehus med et brækket ben og var ikke i stand til at klare mig selv. Lige fra begyndelsen var jeg imponeret af den hjælp, jeg fik tilbudt. Hjælpen blev endda tilrettelagt af hensyn til min døgnrytme. Her vil jeg udtrykke min største ros til de kommunale hjemmehjælpere. De […]
Mange politikere taler deres egne evner op, så andre ikke kan genkende dem. Andre politikere taler deres eget område op uden egentlig belæg derfor. På det seneste har vi set politikere med ansvar for et område, som det viser sig, at de egentlig ikke kender. Ældreplejen i bl.a. Århus har det ikke så godt. Vi […]
TV 2 har efter en længere kamp mod Aarhus kommune, fået hævet fogedforbudet, der forhindrede tv-kanalen i at sende en dokumentar omkring hvordan to plejehjem er blevet afsløret i, at tale til deres beboere. TV 2 har nu fået lov til at vise dokumentaren. Du kan se den på TV 2 torsdag aften. Lokalpolitieren Cecilie […]
Fredericia Kommune har succes med at tiltrække flere hænder til Plejen med et nyt pilotprojekt 15 skiftede karrierespor til plejen efter, at de har været igennem et afkortet grundforløb. Dette betyder, at man som ny SOSU-elev ansættes på voksenelevløn og kommer hurtigere i gang med praktikken. Pilotprojektet ’Afkortet grundforløb’ er et samarbejde på tværs af […]
Ny ordning åbner for, at virksomheder kan dele elevpladser med kommunen. Fredericia Byråd har netop vedtaget en ambitiøs erhvervsuddannelsesstrategi, med det klare mål, at flere unge tager en erhvervsuddannelse. Det betyder, at der i fremtiden bliver brug for flere praktikpladser. Derfor har Uddannelsesudvalget igennem den seneste tid arbejdet målrettet på at få etableret flere elev- […]
Byrådet vedtog ved Budget 2019, at Fredericia Kommune vil bygge 14 nye plejeboliger og 8 aflastningsboliger ved Stævnhøj. Boligerne opføres som almene plejeboliger. De 22 nye boliger får særligt fokus på hjemliggørelse – det skal mærkes, at boligen er borgerens hjem. Aflastningsboligerne skal medvirke til at imødekomme det stigende behov for midlertidig aflastning for borgere […]
Initiativet ”Hænder nok” skal sikre, at Fredericia Kommune kan rekruttere nok kompetente medarbejdere i fremtiden Ligesom i resten af Danmark tyder det på, at Fredericia Kommune i fremtiden vil få stadig sværere ved at rekruttere tilstrækkeligt kompetente medarbejdere på de store velfærdsområder. For at være på forkant med udviklingen sætter kommunen gang i initiativet ”Hænder […]
Social- og Omsorgsudvalget besluttede i dag at bede byrådet om flere midler til at ansætte en ekstra visitator – et af flere tiltag der skal nedbringe ventelisten til praktisk hjælp og ældrebolig Social- og Omsorgsudvalget holdt i dag et ekstraordinært møde for at finde løsninger på ventelisten på praktisk hjælp og ældrebolig, der på trods […]
Plejens ydelser under frit valg har været i udbud   I foråret vedtog byrådet, at Plejens ydelser under frit valg, dvs. pleje, praktisk hjælp og udvalgte delegerede sygeplejeopgaver, skulle i udbud.   ”Det har fra starten af været vigtigt for os, at vi vælger leverandører ud fra flere parametre end lige prisen. I udbudsmaterialet har […]