Home Tag "pernelle jensen"
Læserdebat af Pernelle Jensen, byrådsmedlem og regionsrådskandidat (V). Umanaksvej 2, Fredericia En af livets helt store gaver er at få børn, og der er noget særligt ved at holde en lille baby i sine arme. Men desværre oplever cirka en fjerdedel af os problemer med at blive gravide, og jeg tænker, at de fleste godt kan […]
Pressemeddelelse: Venstre Fredericia er klar til kommunalvalget den 16. november 2021, flere kandidater er på vej, en kampagneleder er på plads, og Venstres valgprogram er ved at være færdigt.     Som en naturlig del af Venstres fokus på at overtage borgmesterposten og få flere mandater har Venstres byrådsgruppe foretaget en omrokering og opruster med en politisk […]
Da vi læste Borgmesterens 1. maj tale, synes vi at det var klart, hvad Socialdemokratiet ville. De ville stille krav til virksomhederne, om at de skulle ansætte flere ledige fredericianere og til gengæld ville de ”kigge” på dækningsafgiften.  Det kan vi nu forstå, at de ikke mener alligevel. Nu er det ikke længere et krav, […]
Budskabet fra socialdemokraterne på 1. maj var, at virksomhederne skal ansætte flere fredericianere, så er de villige til at ”kigge” på en sænkning af dækningsafgiften og at det skal være under overskriften ”vores fælles lønseddel”.  I Venstre har vi et helt andet syn på vores erhvervsliv og vi vil gøre mere end blot kigge på […]
Af: Pernelle Jensen, byrådsmedlem og regionsrådskandidat (V) I dag er det sådan, at både førstegangs- og flergangsfødende skal være ude af sygehuset igen indenfor 24 timer, når fødslen er forløbet normalt, og det synes jeg er alt for hurtigt. Hvis jeg bliver valgt til regionen, vil jeg arbejde for, at det bliver lavet om, fordi […]
Uddannelsesmesser og besøg på ungdomsuddannelser bliver i år virtuelt  I disse måneder skal unge vælge deres næste skridt på uddannelsesvejen. I marts er der nemlig optagelsesfrister til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. De lokale uddannelsesinstitutioner i Fredericia Kommune holder i den forbindelse virtuelle arrangementer.  ”Vores uddannelsesinstitutioner har været kreative og fundet på andre gode løsninger, […]
Eleverne har stemt – Aase Lisbeth Bentzen er årets praktikvejleder inden for sosu området. Tirsdag klokken 15.00, blev Aase Lisbeth Bentzen overrasket af uddannelsesudvalgs formand Pernelle Jensen, uddannelsesudvalgs medlemmerne Tina Horne og Anette Hyre. Sammen med Foa og områdelederen for Øster Elkær, brasede de ind midt i et personalemøde, med et tv-hold fra DanmarkC TV i ryggen. Udvalgsformand Pernelle […]
Uddannelsesinstitutioner mødtes i dag på EUC Lillebælt, for at underskrive en partnerskabsaftale Fredericia ligger godt placeret, når det gælder at få unge motiveret til at tage en erhvervsuddannelse – men derfor kan vi godt blive endnu bedre, fortæller en stolt og glad formand for uddannelsesudvalget – Pernelle Jensen til DanmarkC TV. Tirsdag formiddag mødtes erhvervsuddannelsesinstitutioner […]
Ankestyrelsen (Tilsynet med kommunerne) har ved brev af 15. oktober 2018 anmodet om Byrådets svar i en sag, der omhandler inhabilitet for byrådsmedlem Pernelle Jensen i en konkret konstitueringssag,  ”Udpegning til Skatteankenævnet i Vejle”, i forbindelse med konstitueringen i december 2013. Se video nederst i artiklen. Sagsbeskrivelse fra byrådets dagsorden: På baggrund af en klage […]
Uddannelsesudvalget har netop vedtaget en række tiltag, der alle skal styrke det gode unge- og uddannelsesmiljø i Fredericia  Sidste år fik Uddannelsesudvalget foretaget en undersøgelse af uddannelsesmiljøet blandt unge og studerende i Fredericia Kommune. Som opfølgning på denne undersøgelse igangsætter udvalget nu en række tiltag, der skal være med til at gøre det mere attraktivt […]