Home Tag "Nordeuropas største voldanlæg"
Den 30. oktober præsenterede Fredericia Kommune deres plan for volden. Der er nemlig flere træer som risikerer at skabe person- eller tingskade og det er altså derfor nødvendigt at fælde flere gamle og syge træer på Fredericia Vold. Byrådet har derfor afsat midler til at fælde og fjerne gamle træer samt at plante nye. DanmarkC […]
Frederik 3. gav i 1650 den befaling at der skulle opføres en fæstningsby i Jylland. Valget faldt på Fredericia og der blev flyttet 1 millioner kubikmeter jord af mere end 5.000 medarbejdere. Resultatet er i dag at Fredericia er omkranset af Nordeuropas bedst bevarede voldanlæg som af fredericianerne anvendes som park, undervisnings- og formidlingssted. Vi […]