Home Tag "nordeuropas bedst bevarede voldanlæg"
Den 30. oktober præsenterede Fredericia Kommune deres plan for volden. Der er nemlig flere træer som risikerer at skabe person- eller tingskade og det er altså derfor nødvendigt at fælde flere gamle og syge træer på Fredericia Vold. Byrådet har derfor afsat midler til at fælde og fjerne gamle træer samt at plante nye. DanmarkC […]