Home Tag "narkomisbrug"
De illegale stoffer på markedet er blevet stærkere gennem de senere år, og dermed er risikoen for forgiftning og dødsfald steget. Desuden er variationen i stoffernes renhed stor, hvilket gør effekten uforudsigelig og risikoen for overdosering større. Selvom antallet af nye stoffer, der dukker op i Danmark og Europa, samlet set er faldende, er der […]