Home Tag "LArs Ejby Pedersen"
I kølvandet på den senere tids mediestorm har byrådsmedlem Lars Ejby Pedersen fra Socialdemokratiet valgt at sygemelde sig. Samtidig har Lars Ejby besluttet, at han ikke genopstiller ved efterårets kommunalvalg, hvor Socialdemokratiet har opstillende generalforsamling den 31. maj. ”At være byrådspolitiker er en slags hobby ved siden af et ordinært arbejde, så når politiske omkostninger […]
Demensfællesskabet Lillebælt er et rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker med demens og deres pårørende med lokalafdelinger i både Fredericia og Kolding. Centret blev en realitet, da Fredericia og Kolding Kommuner i efterår 2017 fik 2.529.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen til et rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker med demenssygdomme og deres pårørende. Nu har centret fået bevilget […]