Home Tag "Læge"
Mandag den 31. maj 2021 flytter Lægevagten og jordemoderkonsultationen til nye midlertidige lokaler. Det betyder, at man fra på mandag skal bruge Indgang A (hovedindgangen), når man har en aftale ved Lægevagten og jordemoderkonsultationen. Lægevagten og jordemoderkonsultation kommer fortsat til at ligge i Bygning B, i stueetagen, og der vil være tydeligt skiltet, hvordan man […]
Den 1. november overtog Lægerne ved Volden Lægeklinikken Lillebælt En af de læger, der har været med på Fredericia Sundhedshus fra starten er Kirsten Hald. Men nu har hun solgt sit ydernummer til Lægerne ved Volden, som overtog klinikken 1. november 2020.  Klinikken forbliver åben, og Lægerne ved Volden har fremover to klinikker på to […]
Sundhedsstyrelsen har opdateret sin beregning af, hvor mange læger og speciallæger, der kan forventes i fremtiden. Prognosen for 2018-2040 beskriver, hvordan udviklingen har været på det lægelige arbejdsmarked og fremskriver, hvordan udbuddet af læger og speciallæger udvikler sig frem mod 2040. Når det gælder det totale antal læger, forventer den nye lægeprognose for 2018-2040 en […]
Region Syddanmark har netop solgt regionsklinikken på Danmarksgade 11 til læge Mikkel Voss Kristensen. Mikkel Voss Kristensen planlægger et kompagniskab med tre andre unge læger, hvor de på sigt vil drive praksis i Fredericias nye sundhedshus. Snart får patienterne, der er tilknyttet regionsklinikken på Danmarksgade 11 i Fredericia, igen en fast læge. Mikkel Voss Kristensen, […]
Aftale er på plads – fra 1. oktober bliver fem praksislæger fast tilknyttet plejecentre i Fredericia Kommune Som en del af satspuljeaftalen for 2016 er der afsat 100 mio. kr. til gradvis indfasning af en landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger til beboere på plejecentre. Social- og Omsorgsudvalget har på den baggrund nikket til, at […]
Praktiserende læge Kristian Egersgård flytter sin praksis i sundhedshuset til oktober Kristian og Annette Egersgård, og især deres patienter, kan se frem til en større klinik med udsigt over vandet, når de rykker ind i Fredericia Sundhedshus den 1. oktober. ”Som kommune får vi nye opgaver i fremtiden, og her spiller praksislægerne en vigtig rolle. […]
Sundheds- og Ældreministeriet udgiver i dag en national handlingsplan for antibiotika til mennesker. Planen opstiller tre konkrete mål, som skal medvirke til at nedsætte det danske antibiotikaforbrug til mennesker – og dermed resistensudviklingen – frem mod 2020. Sundhedsstyrelsen har deltaget i udarbejdelsen af handlingsplanen. Brug af antibiotika spiller en nøglerolle i behandlingen af infektioner og […]
Så meget går Fredericianere årligt til læge Det fremgår af en ny analyse fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Analysen bygger på data fra Sygesikringsregisteret for alle danskere i alderen 30-64 år. Den viser for eksempel, at borgere i Sønderborg og Randers Kommune, bornholmere samt borgere i sydsjællandske kommuner er blandt de danskere, der oftest […]
Lokal læge frataget sin autorisation  med øjeblikkelig virkning En fredericianske læge er af styrelsen for patientsikkerhed med øjeblikkelig virkning, blevet frataget sin autorisation som læge. Fratagelsen gælder midlertidig. Forud for fratagelsen af autorisationen, ligger et forhold som styrelsen for patientsikkerhed vurdere som kritisk, hvorfor man efter at have lavet en høring af lægen har valgt, […]