Home Tag "Kriminalitet"
I 2020 modtog politiet generelt og herunder også Sydøstjyllands Politi færre anmeldelser om overtrædelser af straffeloven end tidligere. Det viser politiets nye årsstatistik, der fra i dag kan findes på www.politi.dk Sydøstjyllands Politi modtog i 2020 knapt 17 % færre anmeldelser om overtrædelser af straffeloven end i 2019. Den samlede mængde straffelovskriminalitet har derfor i […]
Kriminaliteten falder stadig – Sydøstjyllands Politikreds Hvert år udgiver Sydøstjyllands Politi en statistik over udvalgte sagsområder til orientering for borgerne og medierne. Igen fald i straffelovsanmeldelser I 2016 faldt antallet af anmeldelser for overtrædelse af straffeloven endnu engang. Denne gang er faldet på 5,1% i forhold til 2015. Det er en fortsættelse af en tendens, […]