Home Tag "kompetencer"
Camps skal styrke elevers kompetencer  Læse- og matematikcamps skal styrke elevernes kompetencer i læsning og matematik Evalueringen af en række danske projekter har vist, at intensive læringsforløb kan understøtte forskellige elevgruppers faglige, sociale og personlige udvikling. Derfor har Erritsø Fælleskole besluttet at lave forsøg med læsecamps og matematikcamps i skoleåret 16/17 for at give et […]