Home Tag "jørn Henner"
Miljø- og Velfærdslisten har vedtaget ikke at stille op til kommunalvalget i november 2021. Ifølge formanden for listen, Jørn Henner, er det behovet for yngre kræfter som har betydet at de nu lukker ned. Listen har derfor besluttet sig for at opløse sig selv pr. 1. oktober 2020. Det vil altså ikke være muligt at […]
Utidig selvpromovering Jeg har med undren læst, at et byrådsmedlem fra venstrefløjen påstår at et andet parti fra samme fløj stiller forslag, der vil lukke bestemte daginstitutioner i Fredericia. Det er både rimeligt og lovligt, når vi som politiske partier stiller spørgsmål til og kritiserer hinandens forslag. Men som minimum må vi kunne forlange, at vi […]
Social- og Beskæftigelsesudvalget. Åbent brev. Vi takker for svaret fra formanden den 19. december 2018. På valgmødet på ProAktiv op til sidste valg var anken fra beboerne i de tidligere opgangsbofællesskaber, at opgangsbofællesskaberne var nedlagt, så de bl.a. skulle sidde hver for sig og indtage deres måltid, da der ikke mere var personale til at […]
Åbent brev. Vi mindes den store enighed, der var på valgmødet på ProAktiv Fredericia, om hjælp til de psykisk udviklingshæmmede bl.a. til at afhjælpe ensomheden. Især husker vi debatten om ansættelse af uddannet personale i opgangsbofællesskaberne, så køkken og fællesspisning kan genindføres og videreføres til generelt flere fællestimer under kyndig ledelse. Vi spørger derfor udvalget: […]
Jørn Henner, 1. stedfortræder for Enhedslisten i Fredericia byråd har indsendt nedenstående læserbrev Kommentar til den igangværende debat om sexisme blandt byrådsmedlemmer. LÆSERBREV: Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg på det kraftigste går imod sexisme. Jeg er feminist og går kraftigt imod alle former for forskelsbehandling. Det gælder vedrørende køn, sexuel orientering, etnicitet, […]